Home / SLOVENSKO / HELLA: technologický líder na Slovensku

HELLA: technologický líder na Slovensku

20.5.2023 (SITA.sk) – Pozrite sa, akým vývojom prešli za posledných 20 rokov domáce závody koncernu HELLA.

340 miliónov. Taký je počet svetiel a ďalších svetelných výrobkov pre osobné a nákladné automobily, ktoré doteraz vyrobili zamestnanci koncernu HELLA na Slovensku. Prvé závody svetoznámeho výrobcu autoosvetlenia na Slovensku práve oslavujú 20 rokov svojej histórie. Za tento čas sa vypracovali na technologickú špičku a ich príbeh ukazuje, že Slovensko dokáže okrem výroby prevziať aj vývoj a udávať globálne trendy.

Flat light, svetlomety s vysokým rozlíšením, adaptívne svietenie, či individuálna signatúra. To je len stručný prierez vývojom, ktorým prešiel trh autoosvetlenia a s ním rástli aj zručnosti a skúsenosti zamestnancov HELLA na Slovensku.

K zákazníkom firmy patria prakticky všetky relevantné automobilové značky.. Okrem schopnosti vyrábať kvalitne a načas však Slováci presvedčili, že dokážu zabezpečiť aj ďalšie dôležité činnosti a bolo to práve Slovensko, ktoré materská spoločnosť poverila úlohou vybudovať nové vývojove centrum zadných svetiel pre európsky trh. To znamená, že stále viac áut, ktoré budeme stretávať na cestách ponesú pečať slovenských špecialistov.

S viac ako 3600 zamestnancami je HELLA jedným z hlavných zamestnávateľov domáceho automobilové priemyslu a dôležitým pilierom ekonomiky Považia. Ešte pred dvadsiatimi rokmi však nič z toho neexistovalo.

Na začiatku bola dôvera, potom svetlo

Do hľadáčika koncernu HELLA sa Slovensko dostalo začiatkom milénia, kedy tento svetoznámy podnik hľadal vhodné lokality pre svoju ďalšiu expanziu. Vtedy už bolo jasné, že vďaka svojej polohe, kvalifikácii a pozitívnym skúsenostiam automobiliek, bude práve Slovensko zohrávať v automobilovom odvetví stále väčšiu rolu.

História spoločnosti HELLA na Slovensku sa napokon po detailnom vyhodnotení podmienok a nevyhnutnej projektovej príprave začala písať v roku 2003, kedy odštartovala výstavba hneď dvoch výrobných závodov – v Kočovciach a v Bánovciach nad Bebravou. Ten prvý z nich je dnes centrálou spoločnosti a výstavnou skriňou automatizácie a druhý je najväčším závodom skupiny HELLA na výrobu zadných svetiel v Európe.

To však málokto tušil v roku 2004, kedy začali z liniek v Kočovciach schádzať prvé sériové dodávky predných svetlometov pre cestné ťahače a zároveň sa závodu v Bánovciach nad Bebravou podarilo vyrobiť jeho prvé zadné LED svetlo.

O dva roky neskôr vzniká v prostredí slovenských závodov prvý komplexný produkt vrátane „doma“ vstrekovaného, lakovaného polykarbonátového krycieho skla. Slovenská HELLA si začína budovať renomé, svoj výrobný program rozvíja v súlade s najnovšími trendmi a to jej pomáha získavať ďalších dôležitých zákazníkov.

V roku 2009 tak schádza z liniek prvý svetlomet s denným LED svietením a v roku 2012 sa výrobný program rozširuje aj o FULL-LED svetlomet pre nemeckého výrobcu prémiových automobilov.. Svoje desiate narodeniny už HELLA oslavuje navýšením výrobných kapacít o 120%.

Ďalší závod v srdci Považia

V poradí tretí závod otvorila HELLA v roku 2014 v Trenčíne. Jeho program je spočiatku orientovaný na výrobu jedno-funkčných exteriérových svetiel, neskôr pribúda aj interiérové osvetlenie. K zákazníkom patrí veľké množstvo známych európskych a medzinárodných výrobcov automobilov

340 miliónov

Taký je počet svetiel a ďalších svetelných výrobkov pre osobné a nákladné automobily, ktoré doteraz vyrobili zamestnanci koncernu HELLA na Slovensku

Boom automatizácie

Dôležitú úlohu v ďalšom rozvoji firmy zohráva automatizácia. Jednoduchšie, opakované úkony, ako skrutkovanie, či umiestňovanie dielov z dopravníkového pásu, či prepravného boxu na ďalšie pozície boli takmer úplne nahradené kolaboratívnymi robotmi, tzv. kobotmi. Prvý takýto kobot bol inštalovaný v roku 2017 v Trenčíne a jeho „náplňou práce“ bolo meranie nastreknutej výšky tesnenia svetlometu.

O rok neskôr však už materská spoločnosť rozbieha rozsiahly globálny plán modernizácie a nasadzovania pokročilých technológií. Ďalšie obdobie je tak spojené s priam „raketovou“ expanziou automatizácie naprieč všetkými závodmi. Slovenské závody vďaka tomu už dnes disponujú unikátnymi plne-automatizovanými systémami a linkami. Spomeňme plne automatizovanú linku v Bánovciach nad Bebravou alebo plne bezdotykovú lakovňu v Kočovciach, ktorá umožňuje finalizáciu krycích skiel bez zásahu ľudskej ruky. Ide v poradí už o štvrtú automatizovanú lakovňu s najvyššími parametrami ochrany životného prostredia.

„Automatizácia je kľúčovým pilierom pre našu konkurencieschopnosť, udržateľnosť súčasných objemov a ďalší rast produkcie. Pomáha nám zvyšovať kvalitu výroby, stabilizuje procesy, rozvíja zručnosti a takisto vytvára nové atraktívne pracovné pozície ,“ hovorí generálny riaditeľ spoločnosti HELLA Slovakia Lighting s.r.o. a Vice President pre Operations Lighting Europe, Vladimír Huťan.

Firma chce postupne dosiahnuť úroveň, pri ktorej za pomoci robotov, digitalizácie a umelej inteligencie dokáže všetky predvýrobné činnosti zabezpečiť bez alebo len s minimálnymi zásahmi operátora (tzv. „manless“ prístup). A túto úroveň chce ďalej v mnohých činnostiach posunúť až k „touchless“ , čo znamená, že ľudská ruka sa dotkne produktu až pri jeho finálnom balení. Za projekt digitalizovaná časť predvýroby v závode Kočovce a na to naviazané úspory dostala spoločnosť hlavné ocenenie Zväzu automobilového priemyslu SR v oblasti digitalizácie.

Spoločnosť pravidelne investuje do automatizácie a digitalizácie , pričom iniciuje spoluprácu s domácimi dodávateľmi.

Pozrite si tiež VIDEO reportáž.

Pod jednou strechou

Asi najturbulentnejším obdobím si slovenská HELLA prešla v roku 2021, kedy sa jej napriek neľahkej situácii danej pandémiou nového korona vírusu podarilo zrealizovať dôležité opatrenia na podporu konkurencieschopnosti a ďalšieho rozvoja. V rámci rozsiahleho projektu One Slovakia došlo k zjednoteniu procesov a zlúčeniu aktivít pod jednu strechu, ktorou je centrála spoločnosti HELLA Slovakia Lighting s.r.o. v Kočovciach. Zároveň sa celý výrobný program skoncentroval do oblasti Považia. To okrem iného obnášalo aj presun výrobného programu najmenšieho závodu v Bratislave do Trenčína, kde sa tak vytvorili podmienky pre navýšenie výroby i zamestnanosti.

Vstup do oblasti vývoja

Slovenskej HELLE sa zároveň podarilo získať dôveru spoločnosti, ktorá jej zverila nové kľúčové kompetencie. V závode v Bánovciach nad Bebravou vzniklo centrum vývoja zadných skupinových svetiel a zaradilo sa do exkluzívnej skupiny štyroch vývojových centier koncernu, ktoré spolu obsluhujú celý globálny trh.

Vývojové centrum

v Bánovciach nad Bebravou súčasťou vývojových centier koncernu pre celý globálny trh, vývoj priamo prepojený s výrobou

Vývoj je tu priamo prepojený s výrobou. Z dlhodobej perspektívy je toto spojenie obrovskou výhodou, pretože významné zefektívňuje celý proces – od úvodných konzultácií so zákazníkom, cez návrh, testovanie, až po konečnú produkciu je sústredený na jednom mieste.

Vývojové centrum pokrýva kompletný celý proces vývoja a konštrukcie zadných svetiel. „Zjednodušene povedané, od automobilky dostaneme tvar vonkajšieho krycieho skla a našou úlohou je vymyslieť všetko to, čo je vo vnútri – jednotlivé súčiastky, komponenty a technické riešenia, tak, aby výsledkom bolo funkčné svetlo s požadovanou kvalitou a odolnosťou. Napríklad, aby zvládlo vibrácie aj na extrémne nekvalitných cestách, či pracovalo pri teplote od -40 až po +80 °C“ približuje Vladimír Kuběna, riaditeľ vývoja, ktorý bol poverený rozbehom vývojového centra v Bánovciach nad Bebravou.

Projekt vytvoril príležitosti pre sebarealizáciu širokej palety profesionálov – od konštruktérov so skúsenosťami s výrobou plastových dielov, optických inžinierov, elektronických a simulačných inžinierov, projektových manažérov, až po nákupcov, kvalitárov, kresličov a ďalšie profesie.

Slovenská HELLA sa posilnila aj o ďalšie činnosti s vysokou pridanou hodnotou. V areáli trenčianskeho závodu vzniklo centrum nákupu a obstarávania – tzv. centrálny sourcing pre región strednej a východnej Európy, ktorý rovnako doteraz riadila materská spoločnosť.

Nový pilier: Elektromobilita

Historický okamih priniesol aj rok 2022, kedy firma po takmer ročných prípravách naplno vstúpila do segmentu elektromobility a to získaním kontraktu práve s pionierom a lídrom segmentu.

Tento projekt má pre firmu strategický význam. „Svietenie je nezávislé od druhu pohonu automobilov a my z toho ťažíme. Ba ešte viac – našimi riešeniami osvetlenia výslovne slúžime elektricky poháňaným vozidlám. Je to pre nás dôležitá hnacia sila nášho rastu, chráni nás pred kolísaním dodávok a tým pomáha stabilizovať aj zamestnanosť. Ide bez pochyby o nový pilier, o ktorý sa môžeme v budúcnosti opierať. vysvetľuje V. Huťan.

Súčasťou silného celku

Rok 2022 je do histórie firmy zapísaný ako nová kapitola aj z ďalšieho dôvodu. Po získaní väčšinového podielu v skupine HELLA spoločnosťou Faurecia, vytvorili tieto dve spoločnosti spoločnú značku s názvom FORVIA, pod ktorou úzko spolupracujú ako dve právne nezávislé spoločnosti. Spojenie špecifických silných stránok dvoch technologických lídrov tak vytvára ešte lepšie podmienky pre úspech na globálnom trhu, čo podporí aj ďalší rozvoj HELLA na Slovensku. HELLA na Slovensku je v rámci skupiny FORVIA jedným z najväčších TIER 1 dodávateľom pre výrobcov automobilov, čo zabezpečuje priamy kontakt pre zákazníkov.

HELLA na Slovensku

v rámci skupiny FORVIA jedným z najväčších TIER 1 dodávateľom pre výrobcov automobilov

Oporou sú hlavne zamestnanci

Slovenská HELLA prešla za uplynulé dve dekády dynamickým vývojom plným zmien a napredovania. Do ďalšieho obdobia vstupuje s dôležitými kontraktami a rozvojovými projektami, ktoré podporia jej stabilitu do budúcna. „Nič z toho by však nebolo možné bez odhodlania a lojality zamestnancov, z ktorých až 151 je dokonca s firmou od samotného počiatku. Len vďaka všetkým kolegom sme dokázali presvedčiť o našich schopnostiach napredovať a krok po kroku si tak získavať stále väčšiu dôveru materskej spoločnosti. Firemná kultúra je pre nás kľúčová a vďaka dôvere sme sa prepracovali na pozíciu technologického lídra v našom segmente,“ uviedol V. Huťan.

Ako dodáva, ústretovosť a súdržnosť zamestnancov sa ukázala ako kľúčová aj pri prekonávaní zložitého obdobia poznačeného pandémiou, následnou energetickou krízou a spomalením ekonomiky. S viac ako 3600 zamestnancami patrí HELLA Slovakia Lighting s.r.o. k TOP zamestnávateľom v slovenskom automobilovom priemysle.

Lojalitu a angažovanosť zamestnancov sa firma snaží podporiť aj prepracovanou stratégiou ľudských zdrojov. „Zo slovenskej ,HELLY´ sa snažíme vytvárať atraktívne miesto na prácu. Počnúc duálnym vzdelávaním, cez prepracovaný systém bonusov a benefitov, podporu odborného a kariérneho rastu, poskytovanie firemnej dopravy atď. – všetko smeruje k tomuto cieľu. Atraktivitu práce u nás určite podporujú aj nové projekty a kontrakty s najvýznamnejšími prémiovými značkami, ktoré ponúkajú priestor na sebarealizáciu pre skúsených profesionálov, ako i mladé talenty,“ hovorí riaditeľka ľudských zdrojov HELLA Slovakia Lighting s.r.o., Martina Čulá.

151 pôvodných zamestnancov je s firmou od jej samotného počiatku. S viac ako 3600 zamestnancami patrí medzi TOP zamestnávateľov na Slovensku

Historické míľniky spoločnosti HELLA na Slovensku

2003

Koncern HELLA prichádza na Slovensko a buduje závod v Bánovciach nad Bebravou a Kočovciach.

2004

Realizujú sa prvé sériové dodávky – predné svetlomety pre cestné ťahače. V závode v Bánovciach nad Bebravou sa podarilo vyrobiť ich prvé LED zadné svetlo. Slovenská HELLA si začína získavať dôveru.

2006

Vzniká prvý komplexný produkt vrátane „doma“ vstrekovaného, lakovaného polykarbonátového krycieho skla. HELLA oslovuje nových zákazníkov a buduje si renomé na trhu.

2009

Závodu v Kočovciach sa podarilo vyrobiť jeho prvý svetlomet s denným LED svietením.

2012

Závodu v Kočovciach sa podarilo vyrobiť jeho prvý FULL-LED svetlomet.

2013

Svoje 10.výročie HELLA oslávila navýšením kapacity o 120%! Súčasne má aktívnych viac ako 15 projektov svetlometov.

2014

Otvára sa tretí závod v Trenčíne. Výrobným programom sú jedno- funkčné exteriérové svetlá, neskôr pribúdajú interiérové osvetlenia.

2017

V Trenčíne bol inštalovaný prvý kobot – univerzálny kolaboratívny robot pre kontinuálne meranie nastreknutej výšky tesnenia.

2018

Rozširuje sa výroba v Kočovciach a predstavený je prvý svetlomet s adaptívnym modulom v závislosti od okolitých podmienok.

2019

Vďaka globálnemu plánu modernizácie, ktorý spustila materská spoločnosť nastáva v slovenských závodoch „raketová“ expanzia automatizácie procesov.

2021

ONE Slovakia – firma zvyšuje svoju konkurencieschopnosť sériou opatrení, ktoré zahŕňajú zlúčenie všetkých aktivít pod jednu strechu a tiež koncentráciu celého výrobného programu do regiónu Považia.

V Bánovciach nad Bebravou vzniká vývojové centrum zadných skupinových svetiel

2022

Faurécia získava väčšinový podiel v skupine HELLA, HELLA a Faurecia spolu vytvárajú zastrešujúcu značku FORVIA

Slovenská HELLA naplno vstupuje do nového segmentu elektromobility získaním kontraktu s pionierom a lídrom segmentu. Začína s výrobou prvých svetlometov pre elektromobily.

Informačný servis

Viac k témam: PR
Zdroj: SITA.sk – HELLA: technologický líder na Slovensku © SITA Všetky práva vyhradené.

Komentáre

Komentár

Pozrite sa tiež

Hlavnú ulicu v Košiciach roztancovala štvorylka, zapojilo sa viac než dvetisícštyristo ľudí (video)

Štvorylka sa tancuje vo viac než 50 mestách v Európe a samotný projekt začal v roku 2002. Košice sa pred niekoľkými rokmi stali lídrom.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *