Home / HISTÓRIA / 29. máj je deň, keď bola potvrdená platnosť Einsteinovej teórie relativity.

29. máj je deň, keď bola potvrdená platnosť Einsteinovej teórie relativity.

V 20. storočí vznikli dve významné a fundamentálne fyzikálne teórie: Kvantová teória (QT) a teória relativity (TR).

Prvá z nich je teóriou elementárnych častíc a je doménou mikrosveta, druhá sa zaoberá pohybom hviezd, planét, galaxii, skúma aj vývoj Vesmíru ako celku a preto patrí do sféry makrosveta. Kvantová teória sa zaoberá jadrovými silami, elektromagnetizmom a slabými silami, ktoré sú zodpovedné za rádioaktivitu. Teória relativity popisuje a vysvetľuje gravitáciu. Kým QT vytvárali desiatky fyzikov, TR vytvoril jediný človek, Albert Einstein.
Dodnes sa vedci snažia (zatiaľ márne) obe tieto teórie zjednotiť a vypracovať GUT (Grand Unification Theory, teda teóriu veľkého zjednotenia). Ako prvý sa o to neúspešne pokúsil sám Einstein. GUT je ozajstný svätý grál súčasnej fyziky a komu sa ju podarí vytvoriť, ten okrem nobelovej ceny získa aj obrovskú slávu, úctu i rešpekt (okrem toho nezanedbateľnú finančnú odmenu).
Výsledky kvantovej teórie vidíme všade okolo seba. Vďaka nej máme fungujúcu elektroniku, počítače, autá, komunikačné prostriedky, elektrónové mikroskopy, lasery, atómové zbrane a napokon i jadrové elektrárne. Ak sa podarí vytvoriť a sprevádzkovať tokamaky, čo sú termojadrové reaktory (alebo umelé slnká), budeme mať navždy vyriešenú energetickú otázku.
Využitie teórie relativity je hlavne v letectve a kozmonautike a praktický význam pre nás všetkých má funkčný GPS systém. TR zároveň umožňuje skúmanie Vesmíru a aj skúmanie takých exotických objektov, ako sú čierne diery a pulzary.
V roku 1905 vytvoril Einstein Špeciálnu teóriu relativity (STR). Tá sa zaoberá telesami, na ktoré nepôsobia žiadne sily. Až v roku 1915 sa mu podarilo dokončiť jeho Obecnú teórie relativity (OTR), ktorá dokáže vysvetliť gravitáciu a zároveň aj fungovanie celého Vesmíru. Rok 1915 je teda rokom zrodenia modernej kozmológie. V tom čase bola OTR ešte len nedokázanou teóriou a Einstein navrhol tri možnosti, ako ju možno overiť. Jednu z nich priamo prepočítal a potvrdil sám a tou bolo stáčanie perihélia planéty Merkúr. Okrem toho predpovedal, že v silných gravitačných poliach dochádza k zakriveniu fotónových dráh a zároveň k zmene kmitočtov fotónov.
V roku 1919 viedol expedíciu na Princov ostrov pri západnom pobreží Afriky s cieľom pozorovať úplné zatmenie Slnka. Práve 29. mája 1919 urobil fotografiu, ktorá potvrdila relativistické zakrivenie svetelných lúčov v gravitačnom poli Slnka a teda i Einsteinovu OTR. Od tohto momentu sa Einstein stal obrovskou vedeckou celebritou, známou a populárnou na celom svete.
Posledné potvrdenie OTR prišlo v roku 1959 (štyri roky po Einsteinovej smrti) a to prostredníctvom pokusov, ktoré uskutočnili Robert Pound a Glen Rebka. Tí dokázali aj tretiu Einsteinovu predpoveď, keď namerali gravitačný modrý posun fotónom, ktoré sa blížili do gravitačného poľa a naopak červený posun, keď z neho unikali.
Einstein v roku 1916 predpovedal i existenciu gravitačných vĺn, tie sú však extrémne slabé a len veľmi ťažko ich je možno experimentálne potvrdiť. To sa podarilo až v roku 2016, teda presne o sto rokov neskôr, s využitím laserového interferometra. Za to bola v roku 2017 udelená trom fyzikom nobelová cena. Jedným z nich bol i vynikajúci americký teoretický fyzik Kip Thorne, ktorý sa zhodou okolnosti pred niekoľkými dňami zúčastnil spolu s niekoľkými ďalšími laureátmi nobelovej ceny na festivale STARMUS v Bratislave. Thorne je autorom výbornej knihy o gravitácii, čiernych dierach i o gravitačných vlnách. Vyšla v českom jazyku pod názvom „Černé díry a zborcený čas.“ Táto kniha rozhodne stojí za prečítanie, je v nej zaujímavo opísaný celý príbeh teórie relativity.

Miroslav Sukenik

Komentáre

Komentár

Pozrite sa tiež

Balkán trápi príliš skorá vlna horúčav, tamojšie úrady vydali varovanie pred pobytom na slnku

Úrady hlásia aj masívne výpadky elektriny.

Jeden komentár

  1. Miroslav Sukenik

    V treťom odstavci odspodu nedopatrením vypadlo meno Eddingtona, ktorý prvý potvrdil platnosť OTR. Má to byť takto:

    V roku 1919 britský vedec A.S.Eddington viedol expedíciu na Princov ostrov pri západnom pobreží Afriky s cieľom pozorovať úplné zatmenie Slnka. Práve 29. mája 1919 urobil fotografiu, ktorá potvrdila relativistické zakrivenie svetelných lúčov v gravitačnom poli Slnka a teda i Einsteinovu OTR. Od tohto momentu sa Einstein stal obrovskou vedeckou celebritou, známou a populárnou na celom svete

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *