Home / Bulvárne / Je to možné? Užívanie heroínu a kokainu plánuje Ficova vláda povoliť. Kedy a ako?

Je to možné? Užívanie heroínu a kokainu plánuje Ficova vláda povoliť. Kedy a ako?

Ficova vláda bude už zajtra riešiť vážnu tému. Držanie drog už nemá byť trestný čin, ale len priestupok. 

Bugárova ministerka Žitňanská navrhuje nielen čiastočnú dekriminalizáciu marihuany, resp. mäkkých drog ale legalizáciu aj heroínu, kokoainu a iných tvrdých drog.

Cieľom vlády bude dosiahnuť stav, že držanie drogy (akejkoľvek drogy) „v nepatrnom množstve“ už nebude postihované ako trestný čin. Bude to priestupok. Za trestný čin sa bude považovať až opakované držanie drog.

Žiaden člen ficovej vlády zatiaľ k návrhom ministerky Žitňanskej nevzniesol oficiálne námietky.

Viac k problematike:

 

V čl. II sa vykonáva novelizácia Trestného zákona, v rámci ktorej sa navrhuje úprava vymedzenia drogových trestných činov v snahe zaviesť účinnejší model drogovej politiky so zameraním na postihovanie nelegálneho obchodovania s drogami pred kriminalizáciou užívateľov drog. Zmenami a doplnením Trestného zákona sa súčasne zavádza chýbajúca skutková podstata pestovania rastlín a húb obsahujúcich omamné látky alebo psychotropné látky a oddeľuje sa skutková podstata prechovávania omamných látok a psychotropných látok (§ 171 navrhovanej právnej úpravy) od skutkovej podstaty iného nezákonného nakladania s týmito látkami (pestovanie, výroba, obchodovanie = § 172 navrhovanej úpravy), pričom sa v trestných sadzbách mierne zohľadňuje odlišná spoločenská nebezpečnosť týchto skutkov. V návrhu zákona sa pri skutkovej podstate prechovávania omamných látok alebo psychotropných látok upúšťa od zisťovania účelu držby (pre vlastnú spotrebu alebo pre iného), ktorý pri privilegovaných množstvách týchto látok nie je reálne overiteľný. V súvislosti s týmito zmenami sa  obsahovo mení § 135  Trestného zákona a nanovo sa v ňom vymedzuje pojem obchodovania s omamnými látkami a psychotropnými látkami, drogovými prekurzormi a predmetmi určenými na ich výrobu, z ktorého sa vylučuje konanie smerujúce k držbe najviac malého množstva drog (kúpa, zadováženie alebo rôzne formy prepravy), ktoré je podľa súčasnej úpravy striktne vnímané ako obchodovanie s drogami, a ktoré možno podľa novej právnej úpravy posúdiť buď ako samotnú držbu drog, alebo pokus držby drog v prípade ich kúpy alebo iného zadováženia, avšak len pri splnení podmienky, že takéto množstvo drog nie je určené na ich ďalšiu distribúciu.

 

JPP.

Komentáre

Komentár

Pozrite sa tiež

Ako sa obliecť a obuť na jesennú túru

Babie leto je ešte stále ideálnym obdobím na to, aby športovec opustil telocvičňu a venoval sa športovaniu vonku - na čerstvom vzduchu. Krásna jesenná príroda dodáva dobrú náladu a motivuje k lepším výkonom.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *