Home / SVET / Holocaust byl zneužit! Prečítajte a vyjadrite svoj súhlas alebo nesúhlas

Holocaust byl zneužit! Prečítajte a vyjadrite svoj súhlas alebo nesúhlas

27. leden byl prohlášen Mezinárodním dnem památky obětí holocaustu. Neměl by to být jen den, kdy se vzpomíná na ty, kteří zahynuli během druhé světové války, ale také den, kdy bychom se měli vážně zamýšlet nad tím, čím tzv. holocaust ve skutečnosti je, čím není a jakou roli dnes sehrává.
Národní demokracie si na samém počátku vytkla, že bude věci nazývat pravými jmény a že pro ni nic nebude tabu. A to ani takové choulostivé téma, jakým je židovská otázka a holocaust. Cítíme proto v tento den o to větší povinnost nahlas říci, že z holocaustu se – při vší úctě k obětem – stal nadmíru výnosný byznys. A bohužel nejenom to. Z holocaustu se stalo dogma, o němž se nepochybuje.

V „pokrokové“ liberální a na lidských právech postavené moderní Evropě jsme tak svědky toho, že je potlačována svoboda slova, svoboda historického bádání a vůbec svoboda myšlení. Už odmala je novým generacím vštěpována oficiální verze dějin, o jejíž vybraných kapitolách se nesmí ani zapochybovat, nechce-li být člověk společensky zničen. Jedna část obětí se dočkala zcela nezaslouženého, spravedlnosti odporujícího výsadního postavení. Řeč je samozřejmě o Židech. Proč je jejich utrpení natolik zdůrazňováno na úkor všech ostatních? Proč si holocaust Židé přivlastnili, ba co víc, že si ho svým způsobem sami vytvořili? Jsme-li svobodná a demokratická společnost, proč nám establishment přikazuje, co si máme myslet?

Mezinárodní den památky obětí holocaustu je vhodnou příležitostí ke konstatování, že holocaust nejvíce prospěl samotným Židům. Stal se vítanou zbraní k posílení jejich vlastního postavení a vlivu. Tragédie holocaustu byla zneužita! Byla zneužita ke škodě všech, kteří nemají židovskou krev. Holocaust se stal ospravedlněním pro omezování našich občanských svobod, stal se dlouho hledaným dílkem do mozaiky židovského pojetí dějin, v němž je jejich „vyvolený“ národ věčnou obětí nenávisti ze strany všech ostatních, a které proto musejí směřovat k napravení tohoto dějinného příkoří a vytoužené dominanci nad světem. Holocaust tomuto záměru posloužil takřka ideálně.

Nebereme Židům právo jej takto prezentovat a zacházet s ním jako s dobrou obchodní značkou, ač takové jednání vnímáme jako morálně pochybené, trváme ale na tom, že musí existovat svoboda myšlení, slova i historického bádání. Pro všechny a bez výjimky, aby už nemohlo docházet k politickým procesům, aby už nebyli hnáni k soudu ti, kteří si dovolí otevřít otázku, která je zapovězena. Židovská otázka se opět musí stát předmětem legitimní politické i odborné debaty. Výbuch živelného antisemitismu v důsledku její dlouhodobé tabuizace je přece to poslední, co by si Židé mohli přát. I když na druhou stranu – vzpomeňme na holocaust…

Tiskové prohlášení ND

předsednictvo ND
26. 1. 2016

tipy do denníka

Poznámka:

Redakcia DENNÍKA POLITIKA vyznáva hodnoty osobnej slobody, spravodlivosti a slušnosti. Hlavnými zásadami, ktorými sa riadime sú nestrannosť, vyváženosť, objektivita, pravdivosť a dôsledné overovanie faktov. DENNÍK POLITIKA informuje nestranne, slobodne a nezávisle a z toho pramení aj skutočnosť, že zverejňujeme aj názory a stanoviská s ktorými sa nemusíme stotožňovať.

„Sloboda prejavu nie je absolútne právo a niektoré verejné formy prejavu sú zakázané – trestné. Slobodu prejavu je možné v zmysle Ústavy SR obmedziť, ak ide o opatrenia v demokratickej spoločnosti nevyhnutné na ochranu práv a slobôd iných, bezpečnosť štátu, verejného poriadku, ochranu verejného zdravia a mravnosti. Každý občan Slovenskej republiky je viazaný Trestným zákonom, bez ohľadu na to, kde nastáva jeho konanie. Trestné sú výroky hanobiace národnosť, rasu, etnikum a vierovyznanie, podnecujúce k nenávisti z týchto dôvodov, obhajujúce a propagujúce ideológie smerujúce k potláčaniu práv a slobôd.“

DENNÍK POLITIKA sa dištancuje od akýchkoľvek nenávistných prejavov akýchkoľvek osôb a dbáme na dodržiavanie zákon SR. V žiadnom prípade neakceptujeme a nepodporujeme konanie v rozpore so zákonmi SR, osobitne odsudzujme páchanie trestných činov proti mieru a ľudskosti, trestných činov terorizmu a extrémizmu.

Zdôrazňujeme však na záver opätovne:

DENNÍK POLITIKA informuje nestranne, slobodne a nezávisle a aj preto zverejňujeme tiež názory a stanoviská s ktorými sa nestotožňujeme.

Komentáre

Komentár

Pozrite sa tiež

Rusko prijalo opatrenia na zvýšenie zásob munície, tvrdí Šojgu

Ukrajinskí a medzinárodní pozorovatelia poukazujú na to, že ruskej armáde pomaly dochádzajú zásoby munície, na ktoré sa spolieha pri taktike vo vojne na Ukrajine.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *