Home / SLOVENSKO / Podmienka genetického testu v novele o rodnom čísle môže zmeniť účel zákona, tvrdí ombudsman Dobrovodský

Podmienka genetického testu v novele o rodnom čísle môže zmeniť účel zákona, tvrdí ombudsman Dobrovodský

16.5.2023 (SITA.sk) – Pridaním podmienky genetického testu, ktorý by dokazoval nesprávnosť pohlavia určeného pri narodení, novela zákona o rodnom čísle nespresní, ale zmení účel zákona. V liste adresovanom poslancom Národnej rady (NR) SR to uviedol verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský.

Zároveň ich informoval o poznatkoch zo svojej činnosti a činnosti svojej kancelárie, a tiež o ľudskoprávnych štandardoch, ktoré sa dotýkajú niektorých návrhov zákonov. Zameral sa v ňom na viaceré návrhy, ktoré sú na aktuálnej schôdzi prerokúvané v druhom čítaní, medzi nimi aj na návrh týkajúci sa zápisu zmeny transrodových osôb.

Dobrovodský konštatuje, že novela by mohla zasiahnuť aj do ustáleného právneho pojmu „zmena pohlavia“.

Viedlo by to k nesúladu

Pojem „zmena pohlavia“ je podľa ombudsmana obsahovo ustáleným právnym pojmom, keďže chýba legálna definícia.

„V podmienkach Slovenskej republiky sa používa na označenie zmeny zápisu pohlavia pripísaného pri narodení a týka sa primárne osôb, u ktorých je potreba zmeny zápisu vyvolaná rodovou dysfóriou – vnútorne prežívaným nesúladom s pohlavím pripísaným pri narodení. V niektorých prípadoch sa potreba zmeny zápisu pohlavia pripísaného pri narodení môže týkať aj intersexuálnych osôb,“ vysvetľuje verejný ochranca práv v liste.

Návrh zákona by podľa Dobrovodského mohol zasiahnuť do pojmu, čo by zas mohlo viesť k nesúladu s právnymi inštitútmi jestvujúcimi v iných zákonoch, ktoré s daným pojmom spájajú konkrétne právne účinky. Ide napríklad o zmenu mena, priezviska, či vznik a zánik brannej povinnosti. Rodné číslo je podľa Dobrovodského dôležité i preto, lebo obsahuje rozlišovací znak pre pohlavie.

„Prostredníctvom rodného čísla sa tak v dokladoch odráža identita jednotlivca, čo dáva osobám po zmene pohlavia možnosť žiť dôstojný život. Napĺňa sa tak ústavná požiadavka na garanciu slobody a rovnosti v dôstojnosti aj v právach pre každého a zároveň práva každého na zachovanie ľudskej dôstojnosti,“ konštatuje.

Súčasná legislatíva umožňuje pri zmene pohlavia i zmenu rodného čísla. Ako uviedol ombudsman, „platné znenie zákona o rodnom čísle vyše 30 rokov upravuje súčasť zákonnej garancie právneho uznania zmeny pohlavia pripísaného pri narodení“.

Pochybnosti by vznikať nemali

Dôvodová správa novely uvádza, že dosiaľ bolo možné zmeniť rodné číslo na základe, okrem iného, lekárskeho posudku, ktorý ale nebol podľa predkladateľov špecifikovaný. Po novom by ale zákon mohol jasne určiť, čo lekársky posudok dokladuje.

Zákon o rodnom čísle podľa Dobrovodského konkretizuje, že ide o lekársky posudok o zmene pohlavia, a to, že neupravuje jeho náležitosti, vyplýva z účelu zákona o rodnom čísle. „Ide totiž o otázku, ktorej právna regulácia patrí svojím obsahom do oblasti zdravotníctva,“ konštatuje ombudsman.

„V súvislosti s určením pohlavia pre účely zmeny rodného čísla v prípade lekárskeho posudku by preto pochybnosti o zmene pohlavia vznikať nemali, keďže je zrejmé, že lekárskym posudkom o zmene pohlavia sa jednoznačne osvedčuje práve skutočnosť zmeny pohlavia z mužského na ženské alebo zo ženského na mužské, ako dôsledok zosúladenia s prežívanou pohlavnou identitou,“ píše ďalej verejný ochranca práv v liste.

Novela zákona by však v prípade schválenia názov „lekársky posudok o zmene pohlavia“ zmenila na „lekársky posudok o zmene nesprávne určeného pohlavia“. Verejný ochranca práv poukázal aj na stanovisko Slovenskej spoločnosti lekárskej genetiky, ktoré uvádza, že hoci je základ biologického pohlavia považovaná kombinácia pohlavných chromozómov, do úvahy je potrebné brať i ďalšie aspekty, napríklad hormonálne či psychologické.

Rozprával sa aj poslankyňami

Dobrovodský tiež uviedol, že svoje stanovisko k predmetnému návrhu zákona tlmočil i jeho predkladateľkám, poslankyniam Anne Andrejuvovej a Anne Záborskej (obe OĽaNO).

„Ako verejný ochranca práv odvodzujúci svoj mandát od poslankýň a poslancov Národnej rady Slovenskej republiky (tzv. parlamentný ombudsman), považujem za potrebné informovať Národnú radu Slovenskej republiky o svojich poznatkoch priebežne a pri takej príležitosti, keď je možné dať poslankyniam a poslancom do pozornosti ľudskoprávny štandard týkajúci sa predmetu návrhu zákona,“ povedal Dobrovodský. Dodal, že sa nechce obmedzovať iba na svoju každoročnú správu o činnosti.

Novela zákona o rodnom čísle

Novela zákona prešla do druhého čítania. Cieľom je zabezpečiť, aby bolo možné zmeniť rodné číslo osoby pri nesprávne určenom pohlaví osoby na základe lekárskeho posudku, ktorý je potvrdením genetických výsledkov určenia skutočného biologického pohlavia. Predkladateľmi sú poslanci hnutia Sme rodina – Jozef Lukáč a Eva Hudecová i poslankyne hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti – Andrejuvová a Záborská.

„Návrh zosúlaďuje použitie pojmu pohlavie v návrhu zákona s Ústavou a ostatnými platnými zákonmi v SR tým, že jednoznačne stanovuje, za akých podmienok môže byť rodné číslo zmenené. Doterajším úzusom bola možnosť zmeny rodného čísla v prípade, že požadovaná zmena bola dokladovaná lekárskym posudkom, ktorý však nebol v zákone bližšie špecifikovaný,“ tvrdia navrhovatelia.

Novelou zákona by sa mala ponechať možnosť administratívnej zmeny rodného čísla nesprávne určeného pohlavia. Podmienkou však ostáva lekársky posudok, ktorý na základe genetických testov preukazuje, že v minulosti sa pohlavie nesprávne určilo.

Viac k témam: LGBTQI+, Novela zákona o rodnom čísle, Práva LGBT ľudí, Verejný ochranca práv
Zdroj: SITA.sk – Podmienka genetického testu v novele o rodnom čísle môže zmeniť účel zákona, tvrdí ombudsman Dobrovodský © SITA Všetky práva vyhradené.

Komentáre

Komentár

Pozrite sa tiež

Žilinka upozornil na znepokojivý údaj, až pätina stíhaných osôb spáchala trestnú činnosť pod vplyvom návykových látok

Generálny prokurátor uviedol, že v roku 2022 išlo o 20,8 percentný podiel a v roku 2021 tento podiel predstavoval 20,6 percenta.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *