Home / SLOVENSKO / Stanovisko SKSI k návrhu poslanca Miloša Svrčeka na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá

Stanovisko SKSI k návrhu poslanca Miloša Svrčeka na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá

25.4.2023 (SITA.sk) – Novela zákona č. 669/2007 o jednorazových opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá, predložená poslancom NR SR Milošom Svrčekom, ktorú schválila NR SR, bola spracovaná s cieľom zefektívniť a skrátiť procesy prípravy najmä pri výstavbe diaľničnej siete SR. Investičná a projektová príprava diaľničnej siete Slovenska je z časového hľadiska neúmerne zdĺhavá a neefektívna. Schvaľovacie procesy prípravy sú duplicitne zaťažované a spomaľované vstupom a hodnotením mnohých subjektov, vrátane duplicitných opakovaní ekonomických hodnotení. Častokrát sa spochybňuje technická príprava profesionálnych odborných subjektov, tak z hľadiska projektovej, ako aj inžinierskej prípravy. Pritom sa neberie do úvahy skutočnosť, že ekonomicky najvýhodnejšie riešenie, čo sa týka obstarávacích nákladov na prípravu a výstavbu diela, z dlhodobého prevádzkového hľadiska nie je vždy ekonomicky najvýhodnejšie. Častokrát nízke vstupné náklady na realizáciu stavby súvisia s neúmerne vysokými nákladmi na prevádzku a údržbu.

Prípravná fáza musí rešpektovať viaceré ďalšie požiadavky. Popri ekonomickom je to ekológia územia dotknutého výstavbou, ochrana životného prostredia, rešpektovanie vlastníckych vzťahov, geologické a geomorfologické pomery a celý rad ďalších subjektov. To všetko musí riešiteľský kolektív (investori, projektanti) zohľadniť a nájsť prienikom všetkých vstupných faktorov najvhodnejšie riešenie.

Finálny návrh (poprípade alternatívne variantné riešenia) štúdie stavby je následne zohľadnený v štúdii realizovateľnosti stavby.

Povinné posudzovanie vplyvov stavby na životné prostredie (EIA) – vydané záverečné stanovisko je pre ďalší postup projektových prác záväzné. Podobne ekonomické hodnotenie Útvaru hodnoty za peniaze (UHP), ktoré má odporúčací charakter, je predmetom zohľadnenia v ďalšej fáze prípravy stavby.

Poslanecký návrh poslanca NR SR Miloša Svrčeka nespochybňuje potrebu ekonomického zhodnotenia projektu. Zohľadňuje len skutočnosť, že ak už v minulosti sa takéto hodnotenie uskutočnilo, je možné pokračovať v procese prípravy stavby obstaraním ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie – projektu pre územné konanie. Aktualizované ekonomické hodnotenie UHP je možné realizovať súbežne, respektíve pri spracovaní ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie. Cieľom nie je obmedziť činnosť UHP, ale plynule pokračovať v procesoch už aj tak meškajúcej prípravy výstavby diaľničnej siete Slovenska, čo je z pohľadu Slovenskej komory stavebných inžinierov veľmi dôležité a pre ekonomiku Slovenska veľmi potrebné.

Pre úplnosť konštatujeme, že v mnohých, najmä v zakladajúcich krajinách EU je proces posudzovania prípravy stavieb najmä cestnej infraštruktúry oveľa jednoduchší a časovo oveľa rýchlejší, ako na Slovensku. Podstatná väčšina diaľničnej infraštruktúry sa realizuje v zmysle tzv. žltého FIDIC-u. Po základnej príprave, posúdení vplyvov na životné prostredie a pod. sa realizuje v niekoľkých etapách výber zhotoviteľa stavby. Rozhodujúcim kritériom nie je spravidla najnižšia cena zhotovenia diela. Významným podielom je hodnotenie ponúknutých benefitov uchádzačov vo výberovom procese na zhotoviteľa stavby. Sem patria také fakty, ako ekológia, šetrnosť zásahov do územia a ochrana životného prostredia počas výstavby, i počas prevádzky diela, použité technológie a technologické procesy počas výstavby, benefity pre územia dotknuté výstavbou – zafinancovanie pripojovacích prístupov na navrhovanú stavbu komunikácie apod., celkové náklady na výstavbu, vrátane tzv. benefitov, náklady na prevádzku a údržbu zhotoveného diela, atď. Toto všetko vo viacerých kolách posudzuje výberová komisia, zložená z profesionálnych odborníkov…

Vzhľadom na všetky tieto skutočnosti považujeme Národnou radou schválený návrh vyššie spomínaného zákona v danom časovom horizonte za prospešný a vnímame ho pozitívne pre zrýchlenie procesov prípravy výstavby diaľničnej siete a cestnej siete na Slovensku.

Informačný servis

Viac k témam: PR, Stanovisko
Zdroj: SITA.sk – Stanovisko SKSI k návrhu poslanca Miloša Svrčeka na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá © SITA Všetky práva vyhradené.

Komentáre

Komentár

Pozrite sa tiež

Auto skončilo vo vodnej nádrži v Suchej nad Parnou, polícia v ňom našla človeka bez známok života

Policajti sa budú okolnosťami tragédie ďalej zaoberať.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *