streda , 15 júla 2020
Home / POLITIKA / OBČAN versus informačná VOJNA

OBČAN versus informačná VOJNA

Zmyslom múdreho človeka ako ľudského tvora by malo byť – tvoriť dobro. Namiesto toho, aby celá spoločnosť aj v masmédiách povzbudzovala a motivovala a inšpirovala k DOBRU – prosperite, tak sa informačné médiá pretekajú s ponukami ZLA – v kontraproduktivite.

Prečo? Pre jednoduchú komerčnú záležitosť, kde vedci potvrdili, že zlá správa pritiahne k obrazovke televízora 4 x krát viac divákov ako dobrá správa. Sociológovia by mali v SR – podľa môjho názoru – oveľa aktívnejšie, iniciatívnejšie a viac VYSTUPOVAŤ VEREJNE, informovať verejnosť a edukovať k pozitivizmu – pomáhať ČLOVEKU chápať dobu a ochrániť ho pred hodnotovým marazmom IT-technológií a virtuálnym svetom.

Je zrejmé, že ľuďom škodia primárne negatívne informácie. Dokonca skutočne môžeme v súvislosti s viacerými médiami hovoriť až o informačnom mori. Takisto, čo sa týka  ľudí, ďalší  prekročený rubikón voči spoločnosti je neinformovanie o tom, ako pôsobí negatívna informácia na psychické a fyzické zdravie človeka! Tento aspekt je vo vzťahu k spoločnosti kľúčový.  Je to najdôležitejší moment, od ktorého závisí kvalitatívna budúcnosť civilizácie ! Iba málo ľudí na svete dnes chápe hlbšie mechanizmy funkcie informácie a jej dopady na život človeka ako jednotlivca ale tiež ako komunitnej osobnosti. To je téma, ktorej je potrebné venovať sa, lebo to je ten neviditeľný kľúč k človeku a rozriešeniu jeho osobných problémov i makro problémov celej civilizácie! Schválne používam až expresívne vyjadrenia, aby som aspoň takýmto spôsobom poukázal na prioritnú dôležitosť témy funkcie informácie v živote človeka a spoločnosti. Tému vplyvu funkcie informácie je potrebné priam manifestačne prezentovať klientom, žiakom, študentom  ako kľúčovú. Pravdou je, že zatiaľ je majoritná časť spoločnosti na tuto tému mentálne nepripravená, neschopná uvedomiť si dôležitosť funkcie informácie v celej šírke problematiky jej vplyvu na reality spoločenského života. Dúfam, že sa to v blízkej budúcnosti zlomí, že ľudia budú vo väčšej a rastúcej miere správne vyhodnocovať a selektovať médiami „sprostredkovávané“ informácie v prospech seba, v prospech komunity, v prospech globálnych spoločenských procesov. Želám nám, aby naši potomkovia dokázali vidieť skutočnú realitu a zostali, či vrátili sa boli k ľudskej normalite. Pretože, ako vidíme, v prospech vyšších záujmov zneužívané médiá sú schopné urobiť z ľudí stáda ľahkoverných. Riešenie problému tkvie vo vedomosti čo spôsobuje človeku  negatívna informácia. Na základe toho je potrebná celoplošná riadená redukcia negatívnej informácie v celospoločenskom styku.  Teraz to trochu nadľahčím . Možno  by tu malo byť zriadené ministerstvo len pre mediálnu  oblasť a to pod kontrolou štátu , ktoré by vydávalo stanoviská a  iniciovalo konania voči niektorým klamárom a  manipulátorom – určite by sa takéto ministerstvo uživilo len z pokút ,   a sankcií voči božskej moci niektorých  slovenských   konšpiračných  médií a ich   nosičov .

PhDr. Dušan Piršel

Komentáre

Komentár

Pozrite sa tiež

Slovensko ako celosvetový unikát?

Slovenská republika získala podľa môjho názoru celosvetový unikát. Ku všetkej úcte my totiž už nemáme …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *