streda , 19 mája 2021
Home / SVET / Žid Soros rieši utečencov!

Žid Soros rieši utečencov!

NEW YORK – Európska Únia musí prijať zodpovednosť za neexistenciu spoločnej azylovej politiky, ktorej dôsledkom je transformácia tohtoročného rastúceho prílivu utečencov zo zvládnuteľného problému na ďaľšiu politickú krízu. Každý členský štát sa sebecky sústredí na vlastné záujmy, pričom často koná v neprospech záujmov druhých. Spôsobuje to zvyšovanie paniky medzi žiadateľmi o azyl, verejnosťou, ako aj úradmi zodpovednými za udržiavanie zákona a poriadku. Žiadatelia o azyl sa stávajú hlavnými obeťami.

EU potrebuje komplexný plán, ktorým by mohla reagovať na krízu. Mal by byť taký, aby umožnil efektívnu správu prílivu azylantov spôsobom, ktorý by umožnil ich bezpečné, pokojné a dostatočne rýchle absorbovanie v rámci kapacít Európy. V záujme dôslesdnosti by mal tento plán presiahnuť hranice Európy. Udržiavanie žiadateľov o azyl v mieste ich súčasného výskytu, prípadne v priľahlích lokalitách, by spôsobovalo oveľa menej rozvratu a zároveň by to bolo aj podstatne lacnejšie.

Keďže Sýria je pôvodcom súčasnej krízy, osud sýrskej populácie musí byť hlavnou prioritou. Nesmie sa však zabúdať na azylantov a migrantov. Európsky plán musí byť posilnený podobnou globálnou iniciatívou pod hlavičkou Spojených Národov a ich členských štátov. Takýto prístup by pomohol rozptýliť váhu bremena, ktorú predstavuje sýrska kríza na väčšie množstvo krajín a zároveň by položil základ medzinárodnému štandardu pre nakladanie s problémom nútenej migrácie vo všeobecnosti.

Nasleduje šesť komponentov komplexného riešenia.

Po prvé, EU musí v každom roku predvídateľnej budúcnosti prijať aspoň milión žiadateľov o azyl. Aby to bolo možné, bremeno sa musí rozdeliť férovým spôsobom, čiže v súlade s riešením, na ktorom sa na minulotýždňovom stretnutí (neformálne stretnutie popredných predstaviteľov z 23 septembra 2015 – pozn. prekl.) uvzniesla kvalifikovaná väčšina.

Adekvátne financovanie je na prvom mieste. EU by mala poskytnúť 15 000 € na azylanta počas prvých dvoch rokov, aby pomohla pokryť náklady spojené s ubytovaním, zdravotnou starostlivosťou a vzdelávaním, čím by učinila prijímanie utečencov pre jednotlivé štáty atraktívnejším. Financovanie by mohlo byť zabezpečené prostredníctvom dlhopisov, s pomocou doposiaľ takmer nevyužitej AAA požičiavacej kapacity, čo by navyše predstavovalo pridaný benefit v podobe dobre odôvodneného fiškálneho stimulu pre európsku ekonomiku.

Rovnako dôležité je taktiež dovoliť štátom, ako aj azylantom vyjadriť preferencie pri použití čo najnižšej miery donucovania. Hlavným predpokladom úspechu by malo byť umiestňovanie utečencov tam, kde chcú ísť a zároveň tam, kde sú vítaní.

Po druhé, EU musí zaujať vedúcu pozíciu v globálnom úsilí o poskytovanie prostriedkov Libanonu, Jordánsku a Turecku na podporu štyroch miliónov utečencov, ktorí v súčasnosti žijú v týchto krajinách.

Doposiaľ bola na vec vynaložená iba frakcia z celkovej sumy potrebnej na poskytovanie čo i len základnej starostlivosti. Ak by bola snaha pokryť aj vzdelanie, školenia a ďalšie základné potreby, ročná čiastka na utečenca (v Libanone, Jordánsku a Turecku – pozn. prekl.) by predstavovala najmenej 5000 €, čiže celkovo 20 miliárd. Pomoc EU Turecku dnes predstavuje iba jednu miliardu a to aj napriek skutočnosti, že sa tok príspevkov za uplynulý týždeň zdvojnásobil. EU by ďalej tiež mala vytvoriť špeciálne zóny s uprednostňovaným obchodným statusom a to najmä v Tunisku a Maroku, čím by do týchto krajín pomohla prilákať investorov a vygenerovať tak prácu pre miestnych, ako aj pre utečencov.

EU by sa mala zaviazať najzaťaženejším krajinám sumou najmenej 8 – 10 miliárd Eur čerpaných zo Spojených Štátov a zbytku sveta. To by sa pripočítalo k spomenutým čiastkam z dlhopisov na podporu žiadateľov o azyl v Európe.

Po tretie, EU musí okamžite začať budovať jednotnú Európsku Agentúru pre Azyl a Migráciu a neskôr tiež všeobjímajúcu Európsku Hraničnú Stráž. Súčasná zlátanina 28 separovaných azylových systémov nefunguje – je drahá, neúčinná a nekonzistentnosť procedúr zasahuje do rozhodovania o tom, kto má nárok na azyl. Nová agentúra by tieto procedúry zjednotila, položila základy spoločným pravidlám pre zamestnávanie a podnikanie, ako aj konzistentné benefity, a čo je nemenej dôležité – vyvinula by tiež humánne procedúry odmietania utečencov, ktorí nespĺňajú kritériá pre udelenie azylu.

Po štvrté, pre azylantov musia byť vytvorené bezpečné koridory, začínajúce v krajinách prvého kontaktu ako Grécko a Taliansko, vedúce do cieľových krajín. Toto je v záujme znižovania paniky naozaj dôležité. Ďaľším logickým krokom, by bolo rozšírenie zberného priestoru v krajinách prvého kontaktu, aby sa zredukovalo množstvo migrantov, ktorí sa odhodlajú k nebezpečnému pokusu prekonať Stredozemné more. Ak sa zvýši šanca migrantov nakoniec predsa len doraziť do Európy, je oveľa pravdepodobnejšie, že nateraz zostanú tam kde sú. Toto by samozrejme vyžadovalo rokovania s krajinami prvého kontaktu pod taktovkou Utečeneckej Agentúry Spojených Národov, ktoré by viedlo k vytvoreniu administratívnych centier v týchto krajinách a prioritne v Turecku.

Operatívne a finančné ustanovania z dielne EU by mali byť použité ako globálny štandard pre zvládanie situácií súvisiacich s migráciou a žiadaním o azyl. Toto by bol piaty bod komplexného programu.

Po šieste, aby mohla EU absorbovať a integrovať viac ako million žiadateľov o azyl a migrantov, mala by zmobilizovať súkromný sektor, neziskové organizácie, náboženské komunity a firmy, aby zastávali úlohu sponzorov. To by samozrejme nevyžadovalo iba adekvátne finančné krytie, ale aj ľudskú a informačno – technologickú kapacitu, ktorá by pomohla vec sprostredkovať.

Exodus z vojnou zničenej Sýrie nemal nikdy prerásť do krízy. Situácia sa vyvýjala dostatočne pomaly a predvídateľne na to aby ju Európa a medzinárodné spoločenstvo zvládli. Maďarský premiér Viktor Orbán má taktiež šesť bodový plán, ktorým chce krízu zmenežovať. Tento plán však podriaďuje ľudské práva migrantov strážcom hraníc, vyhráža sa rozďelením a zničením EU spôsobom zavrhnutia hodnôt, na ktorých bola postavená a porušovaním zákonov, ktoré ju majú riadiť.

EU musí odpovedať pravou európskou azylovou politikou, ktorá sa postará o ukončenie paniky a zbytočného ľudského utrpenia.

Zdroj: http://www.infovojna.sk/george-soros-prestavba-azyloveho-systemu

Komentáre

Komentár

Pozrite sa tiež

Palestínčania aj izraelskí Arabi vyšli do ulíc, žiadajú zastaviť agresiu Izraela v Pásme Gazy

Demonštranti odmietajú okupáciu, útoky na mešitu či nespravodlivé zaobchádzanie s Palestínčanmi.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *