Home / EKONOMIKA / Brusel vidí na Slovensku pokrok v školstve aj na trhu práce, ale kritizuje verejné služby

Brusel vidí na Slovensku pokrok v školstve aj na trhu práce, ale kritizuje verejné služby

BRATISLAVA 27. februára (WebNoviny.sk) – Slovensko sa aj v minulom roku opäť o niečo posunulo v plnení špecifických odporúčaní Európskej komisie (EK).

Tá v aktuálne vydanej národnej správe o Slovensku hovorí o čiastočnom progrese v plnení fiškálnych odporúčaní najmä zvyšovaním efektivity v zdravotníctve, pokrok vidí Brusel aj na trhu práce, čiastočne aj v oblasti školstva. Iba minimálny progres vníma v oblasti verejných služieb.

„Urobil sa iba minimálny pokrok k zvýšeniu efektívnosti súdneho systému a obavy ohľadom nezávislosti súdnictva pretrvávajú,“ konštatuje komisia v národnej správe o Slovensku.

Postupné zlepšovanie rozpočtovej pozície

Vo fiškálnej oblasti Brusel vníma postupné zlepšovanie rozpočtovej pozície Slovenska, upozorňuje však na pretrvávajúce dlhodobé výzvy. Hovorí pritom najmä o raste výdavkových tlakov vplyvom starnutia obyvateľstva, ktoré budú postupne zvyšovať náklady v zdravotníctve a dôchodkovom systéme. Rezervy vidí aj v daňovom systéme, najmä v slabom zapojení majetkových a environmentálnych daní.

Na trhu práce podľa EK pomohli vládne politiky dosiahnuť výrazné zlepšenie a pokles nezamestnanosti na historicky najnižšie úrovne. Zlepšovanie rozsahu a efektívnosti aktívnych politík trhu práce však podľa komisie zostane výzvou do budúcnosti, najmä s narastajúcim nedostatkom vhodnej pracovnej sily. Napriek zlepšeniu však vníma Brusel iba veľmi malý progres pri zvyšovaní participácie Rómov na trhu práce.

V oblasti školstva a starostlivosti o deti boli podľa komisie prijaté opatrenia, ktoré však budú potrebovať dlhší čas na to, aby priniesli zlepšovanie výsledkov. Progres EK oceňuje najmä pri zvyšovaní kapacity predškolských zariadení. Kľúčovou prioritou v oblasti školstva by pritom podľa komisie malo na Slovensku byť lepšie zameranie na potreby pracovného trhu a taktiež zatraktívnenie univerzít v medzinárodnom meradle.

Problematické platy učiteľov

Komisia upozorňuje aj na skutočnosť, že hoci mzdy učiteľov rástli, stále nie sú dostatočné, aby zvýšili atraktivitu tohto povolania. Európska komisia zároveň vidí priestor na ďalší ekonomický rast a dobiehanie vyspelejších ekonomík v podpore vedy a výskumu, ktorá by mala pomôcť v raste produktivity v hospodárstve.

Verejné služby sa na Slovensku podľa komisie zlepšujú iba veľmi pomaly. Hoci v niektorých oblastiach, ako napríklad vo verejnom obstarávaní, badať značný progres v podobe rastu konkurencie a transparentnosti, sú oblasti, v ktorých je pokrok minimálny. „Vnímanie korupcie je naďalej vysoké a bolo len slabé odhodlanie stíhať prípady korupcie na vysokej úrovni,“ píše sa v materiáli Európskej komisie.

Od spustenia európskeho semestra, v rámci ktorého sa špecifické odporúčania, ako aj národné správy jednotlivým krajinám vypracúvajú, sa Slovensko aspoň čiastočne zlepšilo vo väčšine odporúčaných oblastí. Od začiatku vydávania národných odporúčaní v roku 2011 sa podľa Bruselu zaznamenal aspoň nejaký progres v takmer dvoch tretinách odporúčaní, takmer žiadne alebo žiadne zlepšenie v tretine pomenovaných oblastí.

Viac k témam: EK Európska komisia, školstvo, trh práce, zdravotníctvo
Zdroj: Webnoviny.sk – Brusel vidí na Slovensku pokrok v školstve aj na trhu práce, ale kritizuje verejné služby © SITA Všetky práva vyhradené.

Komentáre

Komentár

Pozrite sa tiež

Agentúra SARIO v rámci národného projektu Podpora internacionalizácie MSP pomohla viac ako 3-tisíc firmám

V rámci projektu sa celkovo zrealizovala 421 podujatí.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *