Home / SLOVENSKO / Plaváková a Števulová z PS chcú odstrániť porušovania základných práv a slobôd, ktoré sú spôsobené zákonom o pobyte cudzincov

Plaváková a Števulová z PS chcú odstrániť porušovania základných práv a slobôd, ktoré sú spôsobené zákonom o pobyte cudzincov

11.2.2024 (SITA.sk) – Poslankyne Lucia Plaváková a Zuzana Števulová z hnutia Progresívne Slovensko (PS) chcú odstrániť porušovania základných práv a slobôd, ktoré sú spôsobené zákonom o pobyte cudzincov.

Dodávajú, že aktuálna právna úprava znemožňuje občanom Slovenska, ale aj štátnym príslušníkom tretích krajín s udeleným pobytom v našej krajine, ktorí uzavreli manželstvo s osobou rovnakého pohlavia v zahraničí, aby na Slovensku spoločne žili prechodne alebo dlhodobo.

Poslankyne tvrdia, že takáto právna úprava je v rozpore s Ústavou, v ktorej je ukotvené, že „Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát. Neviaže sa na nijakú ideológiu ani náboženstvo”.

Slovensko je viazané zmluvami

„Zároveň sú v rozpore s ochranou a garanciou základných práv a slobôd všetkých fyzických osôb bez ohľadu na ich sexuálnu orientáciu, a to konkrétne v rozpore s právom na rodinný život, ktorý patrí do najzákladnejšej sféry ich súkromia,“ dodali navrhovateľky.

V návrhu sa odvolávajú aj na článok v Ústave, ktorý každému zaručuje základného právo na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a rodinného života.

„Keďže toto základné právo nie je výslovne priznané len občanom Slovenskej republiky, ochrana poskytovaná týmto základným právom sa podľa Ústavy SR v plnej miere vzťahuje aj na cudzincov, vrátane štátnych príslušníkov tretích krajín,“ dodali predkladateľky.

Tvrdia, že slovenský ústavný súd viackrát poukázal na to, že základné práva a slobody je potrebné interpretovať a uplatňovať na základe medzinárodných zmlúv o ľudských právach a základných slobodách. Slovensko je týmito zmluvami viazané.

Ide o obsahovo široký pojem

„Vo vzťahu k obsahu a rozsahu pojmu ,súkromný a rodinný život´ je nutné vychádzať z definície tohto pojmu tak, ako bol ustálený ústavným súdom a Európskym súdom pre ľudské práva (ESĽP). Podľa judikatúry ústavného súdu je pojem ,súkromný život´ obsahovo širokým pojmom, ktorý nemožno obmedziť len na ,intímnu sféru´ a úplne z neho vylúčiť vonkajší svet tejto sféry,“ uvádza sa v predloženom materiáli.

Judikatúra ESĽP pod pojem „súkromný život“ zahŕňa aj právo zakladať a rozvíjať vzťahy s inými osobami a do sféry ochrany tohto článku patrí aj sexuálna orientácia či sexuálny život jednotlivca.

„Doterajšia právna úprava, ktorá znemožňuje udelenie trvalého pobytu na päť rokov štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ak tento uzavrel manželstvo so slovenským občanom rovnakého pohlavia v súlade s právom tretej krajiny, predstavuje mimoriadne invazívny zásah do práv zaručených v Ústave,“ upozorňujú členky PS.

Zásah do najintímnejšej sféry medziľudského vzťahu

Aktuálne znenie zákona podľa navrhovateliek trestá osoby len pre ich sexuálnu orientáciu tak, že im znemožňuje žiť na Slovensku so svojím partnerom. Týmto spôsobom zasahuje do najintímnejšej sféry medziľudského vzťahu.

„V súčasnosti už 48 krajín umožňuje párom rovnakého pohlavia uzavrieť zväzok, či už vo forme manželstva – 36 krajín, napr. Rakúsko, Belgicko, Estónsko, Španielsko, alebo partnerstva – 12 krajín, napr. Maďarsko, Česká republika, Taliansko, Grécko, Bolívia,“ tvrdí Plaváková a Števulová.

Viac k témam: Cudzinci, Migranti, zákon o pobyte cudzincov
Zdroj: SITA.sk – Plaváková a Števulová z PS chcú odstrániť porušovania základných práv a slobôd, ktoré sú spôsobené zákonom o pobyte cudzincov © SITA Všetky práva vyhradené.

Komentáre

Komentár

Pozrite sa tiež

Čaputová sa už oboznámila so zmeneným štatútom SIS, vyjadrila aj pochybnosti o osobe kandidáta Gašpara

Čaputová tiež uviedla, že prešlo málo času a nemá dostatok informácií na to, aby rozhodnutie uzavrela.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *