Home / SLOVENSKO / Trestnej činnosti mládeže ako aj detským obetiam sa venujú špecializovaní prokurátori

Trestnej činnosti mládeže ako aj detským obetiam sa venujú špecializovaní prokurátori

1.12.2023 (SITA.sk) – Problematike trestnej činnosti mladistvých a maloletých ako aj trestným činom spáchaným na deťoch a násiliu v rodinách sa na Slovensku venujú špecializovaní prokurátori.

Ako pre agentúru SITA uviedla hovorkyňa Generálnej prokuratúry SR Zuzana Drobová, predmetná špecializácia existuje na všetkých stupňoch riadiacich zložiek prokuratúry, teda na okresnej úrovni, krajskej úrovni ako aj na úrovni generálnej prokuratúry.

Prokurátori-špecialisti sa podľa hovorkyne venujú len tejto špecifickej agende, pričom na krajských prokuratúrach a generálnej prokuratúre túto agendu vybavujú prokurátori, ktorí majú dlhoročné skúsenosti.

Uloženie výchovných opatrení

Špecializovaní prokurátori podľa Drobovej vykonávajú napríklad dozor pred začatím trestného stíhania a v prípravnom konaní vedenom proti mladistvým páchateľom a dozor nad dodržiavaním zákonnosti v trestnom konaní vo všetkých veciach o činoch inak trestných spáchaných deťmi mladšími ako 14 rokov a 15 rokov.

Takisto dozerajú nad dodržiavaním zákonnosti pred začatím trestného stíhania a v prípravnom konaní v trestných veciach, kde je poškodený (obeť) a páchateľ navzájom blízkou osobou a v trestných veciach, kde je obeťou osoba mladšia ako osemnásť rokov alebo ide o obeť sexuálneho násilia v zraniteľnej situácii.

„Ak prokurátor – špecialista pri výkone prokurátorského dozoru zistí poznatky o porušovaní práv dieťaťa alebo nevhodné správanie sa detí, rodičov alebo osoby, ktorá sa osobne stará o dieťa, oznámi túto skutočnosť súdu a orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately za účelom uloženia výchovných opatrení,“ zdôraznila Drobová.

Trestný čin sexuálneho zneužívania

Špecializovaní prokurátori sú podľa hovorkyne povinní aktívne navrhovať a uplatňovať v súlade so zákonom sankcie, výchovné opatrenia a prostriedky vhodné na nápravu páchateľa s ohľadom na jeho osobnosť, rodinu a prostredie, z ktorého pochádza, jeho sociálne väzby a dosiahnutý stupeň rozumového a mravného vývoja, ako aj vzhľadom na povahu a závažnosť ním spáchaného činu.

Zároveň tiež priebežne zbierajú údaje o poškodených trestnými činmi, a to ich vek, pohlavie a vzťah k páchateľovi a tiež o všetkých činoch inak trestných spáchaných deťmi mladšími ako 14 rokov a 15 rokov, ak ide o trestný čin sexuálneho zneužívania.

„Prokurátori špecialisti na miestnej – regionálnej úrovni participujú na preventívno – osvetových aktivitách na tému šikany, kyberšikany a ochrany detí pred násilím v školách a mimo škôl pre žiakov základných a stredných škôl,“ dodala Drobová.

Na Slovensku sa v posledných rokoch vyskytlo viacero medializovaných prípadov vzájomného násilia a šikany medzi deťmi. Naposledy v spoločnosti rezonovala samovražda žiaka zo základne školy v Parchovanoch na východnom Slovensku. Dôvodom jeho konania bola údajne práve šikana.

Viac k témam: Generálny prokurátor SR, Kyberšikana, Šikana, Trestné stíhanie
Zdroj: SITA.sk – Trestnej činnosti mládeže ako aj detským obetiam sa venujú špecializovaní prokurátori © SITA Všetky práva vyhradené.

Komentáre

Komentár

Pozrite sa tiež

KDH ocenilo, že vláda stiahla novelu zákona o ochrane oznamovateľov z rokovania parlamentu

Kresťanskí demokrati súčasne vládu vyzvali, aby nepodporovala korupčníkov a podvodníkov a novelu riadne pripravila po diskusii s odborníkmi.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *