Home / SLOVENSKO / Policajná akcia s krycím názvom CESTOVATEĽ. O čo ide?

Policajná akcia s krycím názvom CESTOVATEĽ. O čo ide?

Dňa 15.3. 2023 a 16.3.2023 bola príslušníkmi Úradu inšpekčnej služby v súčinnosti s ďalšími zložkami Policajného zboru vykonaná policajná akcia s krycím názvom „CESTOVATEĽ“, v rámci ktorej boli vykonané 3 domové prehliadky a 3 prehliadky iných priestorov. V rámci týchto úkonov boli zaistené viaceré dôkazy dôležité pre vedené trestné konanie.

V rámci akcie sme zadržali 5 podozrivých osôb v súvislosti s korupčnou trestnou činnosťou a vybavovaním pobytov pre cudzincov na území SR. Jedna zo zadržaných osôb zastáva riadiacu funkciu na Oddelení cudzineckej polície. Jednou zo zadržaných osôb bol rodinný príslušník zadržaného príslušníka PZ, ktorý mal participovať na páchaní trestnej činnosti súvisiacej s konaniami o udelení pobytu pre cudzincov. Medzi zadržanými osobami boli aj občania krajín mimo EÚ, ktorí s týmto príslušníkom PZ dlhodobo spolupracovali pri vybavovaní pobytov pre ďalších cudzincov.

Dňa 16. 03. 2023 vyšetrovateľ PZ zaradený na Úrade inšpekčnej služby vzniesol obvinenie príslušníkovi PZ a jeho rodinnému príslušníkovi za pokračovací zločin prijímania úplatku podľa § 329 odsek 1, odsek 2 Trestného zákona vo viacčinnom súbehu s pokračovacím zločinom zneužívanie právomoci verejného činiteľa podľa § 326 odsek 1 písmeno a), odsek 2 písmeno a) Trestného zákona s poukazom na  § 138 písmeno b) Trestného zákona. V prípade obvineného príslušníka PZ  bol prokurátorovi Úradu špeciálnej prokuratúry GP SR predložený vyšetrovací spis spolu s podnetom na podanie návrhu na vzatie obvineného do väzby. O väzobnom stíhaní príslušníka PZ bude ešte v priebehu tohto týždňa rozhodovať sudca pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu.

Ostatné zadržané osoby boli po vykonaných prvotných procesných úkonoch vyšetrovateľom PZ prepustené na slobodu.

Zdroj: TU

Komentáre

Komentár

Pozrite sa tiež

Slovensko podporuje Ukrajinu a bude jej pomáhať pri obrane proti ruskej agresii, uzniesol sa parlament

Slovensko podporuje poskytovanie všestrannej politickej, vojenskej, humanitárnej, materiálnej a makrofinančnej pomoci a podpory Ukrajine.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *