Home / EKONOMIKA / Nedostatok vodičov pociťuje aj spoločnosť Arriva, problém majú vyriešiť zahraniční zamestnanci

Nedostatok vodičov pociťuje aj spoločnosť Arriva, problém majú vyriešiť zahraniční zamestnanci

BRATISLAVA 24. novembra (WebNoviny.sk) – Nedostatok vodičov autobusov, mestskej hromadnej dopravy, ale aj nákladných vozidiel na Slovensku sa v tomto roku prehĺbil. Cestní osobní a nákladní prepravcovia, ako aj mestské dopravné podniky upozorňovali na tento problém už dlhšie.

Napríklad, autobusovým spoločnostiam Arriva na Slovensku chýba približne deväťdesiat vodičov. Najviac tento problém pociťujú v Nitrianskom a Trnavskom samosprávnom kraji, čo si vyžiadalo presunúť do Nitry niekoľkých vodičov zo sesterských spoločností zo severu a z východu Slovenska.

Dopravná skupina chce túto situáciu riešiť získaním vodičov aj z blízkeho zahraničia, ale aj postupným zvyšovaním miezd vodičov, ktoré v tomto roku vzrástli v priemere minimálne o 4 %. Motivačný príspevok pre vodičov mestskej hromadnej dopravy v Nitre dosiahol 145 eur.

Začali vybavovať povolenia

Generálny riaditeľ spoločností Arriva na Slovensku László Ivan informoval, že priemerná hrubá mzda vodičov v ich piatich autobusových spoločnostiach dosahuje osemsto až deväťsto eur. Arriva má na Slovensku 2 400 zamestnancov, z toho približne tisíc sedemsto vodičov autobusov. „Ak bude na udržanie kvalifikovaných šoférov autobusov v sektore potrebný rýchlejší rast miezd, dopravcovia sa budú musieť obrátiť so žiadosťou o participáciu na ňom aj na objednávateľov,“ upozornil Ivan. Prímestskú autobusovú dopravu vo verejnom záujme si objednávajú jednotlivé kraje a mestskú dopravu mestá.

Arriva chce v prímestskej a mestskej autobusovej doprave zamestnať vodičov s praxou, napríklad z Ukrajiny. Začala už aj vybavovať potrebné pracovné a iné súvisiace povolenia. „Zamestnávanie vodičov z iných krajín, ani ich presun v rámci krajiny nie sú dlhodobo udržateľné riešenia,“ uviedol Ivan. Podobne ako neustále zvyšovanie veku pre odchod do dôchodku. Za potrebné považuje viaceré štrukturálne a legislatívne zmeny na trhu práce.

Zníženie minimálneho veku

Vo verejnej osobnej doprave sú podľa šéfa spoločností Arriva na Slovensku potrebné najmä novely zákonov o cestnej premávke a o organizácii pracovného času v doprave, ako aj zmena Zákonníka práce a prípadné zníženie odvodov. Cestní dopravcovia v tejto súvislosti už dlhšie žiadajú znížiť minimálny vek pre vodičov autobusov zo súčasných dvadsaťštyri na dvadsaťjeden rokov a pre vodičov kamiónov z dvadsaťjeden na osemnásť rokov, ako to bolo v minulosti.

Zníženie zákonom požadovaného veku by nám umožnilo zamestnať absolventov hneď po skončení strednej školy, ponúknuť im možnosť pracovať ako šoféri mikrobusov a pred dovŕšením dvadsaťjeden rokov získať skúsenosti i oprávnenie na šoférovanie autobusu,“ uviedol Ivan. Požiadavku na zníženie veku vodičov zdôvodnil aj tým, že mladí ľudia po skončení strednej školy nebudú čakať niekoľko rokov na to, aby sa mohli stať vodičmi autobusov.

Systémová príprava študentov

Uvítali by sme, ak by boli zohľadnené aplikačné skúsenosti z vnútroštátnej dopravy a došlo by k novelizácii zákona a k prehodnoteniu úpravy denných a týždenných odpočinkov, ako aj pohotovostných limitov,“ povedal Ivan. Verí, že navrhovanú zmenu legislatívy podporia ministerstvá dopravy a výstavby a vnútra, ako aj parlament. Zvýšeniu záujmu o profesiu vodiča autobusu môže podľa šéfa spoločností Arriva pomôcť aj vyplácanie trinásteho a štrnásteho platu bez zaťaženia odvodmi.

Východisko zo situácie vidí Ivan aj v systémovej príprave študentov. „To však bude možné len vtedy, ak budú pracovné miesta v rámci dopravy dostatočne atraktívne na trhu práce a budú na to vytvorené adekvátne podmienky. Napríklad, ak študijný program príslušných stredných škôl umožní výchovu nástupníckej generácie dopravných pracovníkov vrátane možnosti získať vodičské oprávnenie,“ dodal Ivan. Arriva je podľa neho pripravená investovať do vzdelávania budúcich vodičov, ale uvítala by aj spoluprácu a podporu štátu.

Ministerstvo dopravy, pokiaľ ide o vek vodičov autobusov a kamiónov, súhlasí so znížením minimálneho veku na získanie vodičského oprávnenia, avšak chceme, aby títo vodiči absolvovali aj určitú prax pred výkonom tohto povolania,“ informovala rezortná hovorkyňa Karolína Ducká. Týka sa to však zákona o cestnej premávke, ktorý má vo svojej v gescii Ministerstvo vnútra SR. „Pokiaľ ide o zníženie doby odpočinkov pre vodičovu autobusov vo vnútroštátnej doprave, momentálne neuvažujeme nad žiadnymi zmenami,“ dodala Ducká.

Viac k témam: Arriva, autobus
Zdroj: Webnoviny.sk – Nedostatok vodičov pociťuje aj spoločnosť Arriva, problém majú vyriešiť zahraniční zamestnanci © SITA Všetky práva vyhradené.

Komentáre

Komentár

Pozrite sa tiež

Tlaky na trh práce na Slovensku neustávajú, zamestnanosť klesá

Štatistika ukázala, že slovenská ekonomika na začiatku roka 2024 zlepšila svoj výkon, medziročné vzrástla o 2,7 %.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *