Home / SLOVENSKO / Prezidentka Čaputová svojím podpisom odobrila zvýšenie sankcií za postihovanie oznamovateľov korupcie

Prezidentka Čaputová svojím podpisom odobrila zvýšenie sankcií za postihovanie oznamovateľov korupcie

24.5.2023 (SITA.sk) – Sankcie za postihovanie oznamovateľov korupcie sa zvýšia. Prezidentka Zuzana Čaputová totiž podpísala novelu zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti, ktorú začiatkom mája schválila Národná rada SR.

Konkrétne sa napríklad za neoprávnený pracovnoprávny úkon voči oznamovateľovi alebo za vyzradenie jeho identity pokuta pre zamestnávateľa zvýši z 2 000 eur na 6 000 eur.

Názov úradu sa skráti

Pri opakovaní priestupku do dvoch rokov bude mať Úrad na ochranu oznamovateľov právomoc uložiť pokutu do výšky 12-tisíc eur.

Zároveň sa má zmeniť názov Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti na kratšiu verziu Úrad na ochranu oznamovateľov.

V prípade zamestnávateľa, ktorý vnútorne neupraví postup pri nahlasovaní korupcie, prípadne neoznámi nahlasovateľovi výsledok preverovania jeho podnetu, sa pokuta zvýši z 20-tisíc eur na 30-tisíc eur.

Pokuta môže byť dvojnásobná

Pokiaľ neurčí zodpovednú osobu za prijímanie oznámení alebo nepreverí každé oznámenie do 90 dní od jeho prijatia, prípadne pokiaľ nebude o veci zachovávať mlčanlivosť, môže byť potrestaný pokutou do výšky 100-tisíc eur.

Úrad bude navyše podľa novely môcť pri opakovanom porušení predmetných povinností do dvoch rokov pokutu zvýšiť až na dvojnásobok.

Pokutu do 100-tisíc eur bude možné uložiť aj v prípade, že zamestnávateľ urobí voči oznamovateľovi pracovnoprávny úkon bez súhlasu úradu, ak sa súhlas vyžaduje, hrozí postihom oznamovateľovi, pokúsi sa o postih alebo postihne oznamovateľa v súvislosti s podaním oznámenia.

Požiadavka európskej smernice

Sprísnenie sankcií je podľa predkladateľa novely, ktorým je Úrad vlády SR, potrebné vnímať v kontexte požiadavky európskej smernice, ktorá stanovuje povinnosť pre členské štáty prijímať účinné, primerané a odrádzajúce sankcie uplatniteľné na fyzické alebo právnické osoby.

„Platnú právnu úpravu výšky sankcií v tomto smere nebolo možné považovať za dostatočne odradzujúcu, a z tohto dôvodu sa navrhujú vyššie sankcie za porušenie zákona,“ dodal Úrad vlády SR.

Zároveň sa ochrana zo strany úradu môže poskytnúť nielen oznamovateľovi, ale aj blízkej osobe oznamovateľa, ktorá bola postihnutá v súvislosti s oznámením, prípadne osobe, ktorá oznamovateľovi poskytla pomoc v súvislosti s oznámením.

Viac k témam: Korupcia, Ochrana oznamovateľov, oznamovatelia protispoločenskej činnosti
Zdroj: SITA.sk – Prezidentka Čaputová svojím podpisom odobrila zvýšenie sankcií za postihovanie oznamovateľov korupcie © SITA Všetky práva vyhradené.

Komentáre

Komentár

Pozrite sa tiež

Blanár kritizuje Ódora za neriešenie chlebových tém, vládu označil za vládu prezidentky

Poslanec Tomáš Valášek vyjadril nádej, že sa vláde podarí upokojiť aktuálnu situáciu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *