Home / SLOVENSKO / Slovensko nepristúpilo k predchádzaniu násilia na ženách a vražda LGBTI+ ľudí poukázala na nenávisť v spoločnosti

Slovensko nepristúpilo k predchádzaniu násilia na ženách a vražda LGBTI+ ľudí poukázala na nenávisť v spoločnosti

28.3.2023 (SITA.sk) – Amnesty Inetrnational (AI) upozorňuje na to, že v roku 2022 na Slovensku vražda dvoch LGBTI+ ľudí poukázala na nenávistné nastavenie spoločnosti voči nim.

Atmosféra nenávisti

Atmosféra nenávisti spolu s legislatívou a praxou, ktorá nielenže nechráni ľudské práva LGBTI+ ľudí, ale ich potláča, vytvára pre LGBTI+ ľudí situáciu, v ktorej sa nemôžu cítiť bezpečne a slobodne,“ píše AI vo svojej výročnej správe reflektujúcej stav ľudských práv v roku 2022.

Od vraždy pred Teplárňou v Bratislave nedošlo podľa AI k prijatiu žiadnych ochranných opatrení ani politík, ktoré by LGBTI+ ľuďom zaručovali dodržiavanie ľudských práv.

Sme svedkami prejavov ešte intenzívnejšej nenávisti zo strany niektorých politikov a političiek,“ dodala organizácia a s tým, že taktiež nebola prijatá žiadna legislatíva, ktorá by viedla k legalizácii partnerských zväzkov osôb rovnakého pohlavia. Pretrvávala aj povinnosť nútenej sterilizácie pre transrodové osoby prechádzajúce úradnou zmenou rodu.

Obmedzenie reprodukčných práv žien

Aj v roku 2022 sa na Slovensku objavovali pokusy o obmedzenie reprodukčných práv žien, uvádza AI v správe. Na jar roku 2022 bol do Národnej rady (NR) SR predložený 20. legislatívny návrh, ktorý sa usiloval o obmedzenie prístupu k bezpečným a legálnym interrupciám.

Amnesty poukazuje aj na to, že hoci sa vláda SR ospravedlnila za nelegálne sterilizácie rómskych žien v tokoch 1966 až 2004, dosiaľ nebol prijatý žiadny mechanizmus kompenzácií pre ne. Slovensko tiež v minulom roku nepristúpilo k ratifikácii Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a boji proti nemu, a tiež neprijalo ani definíciu znásilnenia založenú na absencii súhlasu.

Ani v roku 2022 nedokázali zodpovedné úrady ukončiť systémovú diskrimináciu Rómov a Rómok a naďalej dochádzalo k hrubému porušovaniu ich ľudských práv,“ uvádza Amnesty.

Segregácia rómskych detí

Poukazuje na segregáciu rómskych detí pri vzdelávaní, a to v čisto rómskych školách či triedach, a tiež v špeciálnych školách a triedach, čo vedie k nekvalitnému segregovanému vzdelávaniu. Slovensko tiež v roku 2022 neprijalo žiadne opatrenia ktoré by znížili počet oddelene vzdelávaných rómskych detí.

Organizácia uviedla, že Slovensko v minulom roku nepodniklo ani žiadne kroky, ktoré by viedli k zlepšeniu podmienok rómskeho obyvateľstva žijúceho v neformálnych sídlach a segregovaných susedstvách.

Podľa odporúčaní Výboru Organizácie Spojených národov na odstránenie rasovej diskriminácie by Slovensko malo prijať opatrenia, ktoré by zaistili prístup k primeranému bývaniu, zlepšili životné podmienky Rómov a ukončili rezidenčnú segregáciu.

Ohrozené skupiny z Ukrajiny

Od začiatku konfliktu na Ukrajine Slovensko poskytlo bezprostrednú starostlivosť pre viac ako milión Ukrajincov a Ukrajiniek, pričom vyše 100-tisíc ich požiadalo o dočasné útočisko na Slovensku. Amnesty poukazuje na kontrast medzi pozitívnym postojom úradov i obyvateľstva na Slovensku voči ukrajinským utečencom a nepriateľskými postojmi a migračnými politikami voči ľuďom na úteku z iných krajín.

Bezprostredne po začiatku invázie upozornilo viacero ľudskoprávnych organizácií, ako aj Kancelária verejného ochrancu práv na nedostatočnú ochranu práv príslušníkov ohrozených skupín prichádzajúcich z Ukrajiny, najmä ľudí z tretích krajín, maloletých bez sprievodu, Rómov a Rómok a transrodových ľudí. Išlo najmä o nedostatočné ochranné mechanizmy, ako aj o prípady nenávistných prejavov a vyjadrení zo strany príslušníkov ozbrojených zložiek na oboch stranách ukrajinsko-slovenskej hranice,“ uvádza správa.

Post verejného ochrancu práv

Správa poukázala aj na to, že post verejného ochrancu práv bol neobsadený deväť mesiacov. Mandát Márie Patakyovej uplynul v marci, no nový ombudsman Róbert Dobrovodský bol menovaný až 1. decembra, keďže parlament včas nezvolil Patakyovej nástupcu. Za tento čas sa ombudsmanovi nahromadili stovky podnetov.

Viac k témam: LGBTI, Ľudské práva, odídenci, Práva LGBT ľudí, Práva žien, Rómovia
Zdroj: SITA.sk – Slovensko nepristúpilo k predchádzaniu násilia na ženách a vražda LGBTI+ ľudí poukázala na nenávisť v spoločnosti © SITA Všetky práva vyhradené.

Komentáre

Komentár

Pozrite sa tiež

KDH poslalo list predsedníčke Ursule von der Leyen, Slovensko by nemalo byť finančne postihované za zrušenie špeciálnej prokuratúry

Hnutie zdôrazňuje, že zmena v trestnom práve je vnútornou záležitosťou Slovenskej republiky ako členského štátu EÚ.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *