Home / EKONOMIKA / Vláda schválila rozšírenie Registra účtovných závierok o ďalšie právne formy právnických osôb

Vláda schválila rozšírenie Registra účtovných závierok o ďalšie právne formy právnických osôb

25.8.2021 (Webnoviny.sk) – Verejná časť Registra účtovných závierok by sa mala od začiatku budúceho roka rozšíriť o ďalšie právne formy právnických osôb. Ide najmä o pozemkové spoločenstvá, občianske združenia, spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, či záujmové združenia právnických osôb. Všetky právnické osoby by tak boli zaradené do verejnej časti registra.

V neverejnej časti registra by zostali len fyzické osoby ako podnikatelia a organizačné zložky zahraničných osôb. Vyplýva to z návrhu novely zákona o účtovníctve, ktorý v stredu schválila vláda.

Jednoduchší postup a odstránenie chýb

Všetky účtovné dokumenty by sa podľa navrhovanej novely zákona mali ukladať v elektronickej podobe. Podľa rezortu financií sa tým zjednoduší postup pri ich ukladaní, ale aj odstráni chybovosť pri neautomatizovanom spracovaní účtovných dokumentov.

Ustanovujú sa tiež náležitosti výročnej správy pre neziskové organizácie, ktoré nemajú v príslušnom predpise zadefinovaný obsah výročnej správy. Týka sa to predovšetkým občianskych združení a cirkevných organizácií, ak sú povinné mať audit účtovnej závierky a výročnej správy.

Poriadok v množstve papierov

Legislatívnym návrhom sa spresňujú a zjednodušujú sa ustanovenia o listinnej a elektronickej podobe účtovného záznamu. Nanovo sa upravujú možné spôsoby transformácie účtovného záznamu pri zmene podoby účtovného záznamu. Umožňuje sa nahradiť vlastnoručný podpis akýmkoľvek elektronickým podpisom, ktorý umožní preukázateľnú identifikáciu osoby.

Ustanovuje sa najnižšia výška pokuty, pokuta voči osobe, ktorá prevezme plnenie povinností po zániku účtovnej jednotky. Suma pokuty, ktorú z rôznych dôvodov nie je možné odvodiť z celkovej sumy majetku, sa ustanovuje v absolútnej výške.

„Elektronická archivácia dokumentov je niečo, čo pomôže podnikateľom, účtovníkom a v neposlednom rade aj kontrolným inštitúciám. Skladovať množstvo papierov v dnešnej dobe jednoducho nemá zmysel. Som rád, že sme nastavili pravidlá, ktoré v tomto urobili poriadok. V elektronizácii účtovných procesov nás čaká ešte veľa práce, ale aj takéto kroky sú výraznou pomocou,“ uviedol štátny tajomník ministerstva financií Ľuboš Jančík.

Viac k témam: novela zákona, Register účtovných závierok
Zdroj: Webnoviny.sk – Vláda schválila rozšírenie Registra účtovných závierok o ďalšie právne formy právnických osôb © SITA Všetky práva vyhradené.

Komentáre

Komentár

Pozrite sa tiež

Protimonopolný úrad vyšetruje možné machinácie pri verejnom obstarávaní, podnikateľom hrozí mastná pokuta

Existujú podozrenia, že podnikatelia pôsobiaci v oblasti vývoja softvéru mohli uzavrieť dohodu obmedzujúcu súťaž.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.