Home / SLOVENSKO / Pandémia výraznejšie neohrozila prístup k spravodlivosti, hovorí správa o vývoji na súdoch

Pandémia výraznejšie neohrozila prístup k spravodlivosti, hovorí správa o vývoji na súdoch

27.7.2021 (Webnoviny.sk) – Pandémia koronavírusu a prijaté opatrenia na zabránenie jeho šírenia výraznejšie neohrozili prístup k spravodlivosti. Skonštatovalo to Analytické centrum Ministerstva spravodlivosti SR v správe o vývoji na súdoch počas pandemického roka 2020.

Napriek medziročnému poklesu rozhodnutých a vybavených vecí sa súdom podarilo aj v roku 2020 rozhodnúť približne rovnaké množstvo vecí ako im napadlo.

Nápad bol celkovo menší

Miera vybavenia nápadu v roku 2020 na okresných súdoch dosiahla 99 percent, krajské súdy túto hranicu dokonca prekročili (103 percent).

Dôvodom bol celkovo menší nápad na okresných a krajských súdoch vo vybraných agendách. Na okresných súdoch počet začatých sporov poklesol oproti roku 2019 o 2,6 percenta, na krajských o 16 percent.

Výnimkou z celoplošného poklesu počtu začatých sporov boli okresné súdy v dvoch najväčších mestách – v Bratislave a v Košiciach.

Nárast nápadu na tieto súdy spôsobili spory zo spotrebiteľských zmlúv, najmä návrhy na vydanie platobného rozkazu alebo žaloby o zaplatenie sumy.

Prvá a druhá vlna boli odlišné

Celkovo na okresných súdoch v roku 2020 nastal výrazný úbytok vo vybraných agendách – civilná, obchodná, rodinná a trestná. Okresné súdy v nich začali o 7,6 percenta menej sporov.

Nápad na okresné súdy klesal počas pandémie od marca do decembra 2020 miernejšie. Počas tohto obdobia v porovnaní s rovnakým obdobím 2019 napadlo vo vybraných agendách o 7,3 percenta menej vecí.

Najvýraznejší pokles, takmer o desatinu, nastal v obchodnej agende – z 19,4-tisíca na 17,5 tisíca. Najmenej, o 5,6 percenta, sa znížila trestná agenda (na 63,5 tisíca zo 67,3-tisíca). Rodinných vecí bolo na súdoch menej o 9,2 percenta (44,5 zo 49-tisíc), civilných o 7,7 percenta (pokles na 102,1- zo 110-tisíc).

Prvá vlna pandémie od marca do mája a druhá vlna od septembra do decembra boli z pohľadu nápadu na slovenských súdoch odlišné.

Výrazný pokles v civilnej agende

Výraznejší úbytok v počte nových prípadov na okresných súdoch nastal počas prvej vlny, keď dosiahol 7,5 percenta. Počas druhej vlny sa nápad znížil miernejšie, o 6 percent.

Na krajských súdoch poklesol medziročne počet začatých sporov o 16 percent na 43 700 z 51 800. Najvýraznejšie, o 22 percent, sa znížil počet nových vecí v civilnej agende. Najmenší úbytok, o 3,2 percenta, nastal v trestnej agende.

V obchodnej agende sa na krajských súdoch nápad znížil o 14,6 percenta a v správnej agende o 8,2 percenta. V roku 2020 v porovnaní s rokom 2019 sa počet odvolaní znížil o vyše polovicu.

Počet začatých konaní sa znížil na všetkých krajských súdoch na Slovensku. Najvýraznejší, takmer o štvrtinu, bol na Krajskom súde v Trnave. Výrazné úbytky boli aj na Krajskom súde v Banskej Bystrici a v Nitre. Najnižší pokles nápadu, o 7 percent, zaznamenal Krajský súd v Košiciach, na 7-tisíc zo 7 600.

Nárast iba v siedmich prípadoch

Z vybraných agend na krajských súdoch analytické centrum rezortu spravodlivosti zaznamenalo rast iba v siedmich prípadoch. Najvýraznejší mala správna agenda na Krajskom súde v Košiciach (o 14 percent na 804 zo 703).

Vzrástla aj obchodná agenda na Krajskom súde v Prešove (o 10,8 percenta na 472 zo 426) a Krajskom súde v Košiciach (o osem percent na 579 z 537).

Najvýraznejšie úbytky v počte začatých vecí nastali v civilnej agende na Krajskom súde v Trnave (o 32,6 percenta na 2,2- z 3,2-tisíca) a v správnej agende na Krajskom súde v Banskej Bystrici (o 32,4 percenta na 442 zo 654).

Úbytky nad 30 percent zaznamenali na Krajskom súde v Trenčíne v správnej agende a na Krajskom súde v Nitre v civilnej agende.

Najmenej výrazný pokles nastal v správnej agende na Krajskom súde v Prešove (o 0,7 percenta na 576 z 580) a na Krajskom súde v Bratislave (o jedno percento na 1 463 z 1 477).

Viac k témam: koronakríza, Pandémia, súdy
Zdroj: Webnoviny.sk – Pandémia výraznejšie neohrozila prístup k spravodlivosti, hovorí správa o vývoji na súdoch © SITA Všetky práva vyhradené.

Komentáre

Komentár

Pozrite sa tiež

Ján Gandžala sa stal novým členom súdnej rady, ďalšiu členku vymenovala prezidentka

Predseda súdnej rady Ján Mazák vyhlásil voľbu jedného člena súdnej rady sudcami v stredoslovenskom volebnom obvode 30. septembra 2021 po tom, čo sa funkcie členky súdnej rady vzdala Lenka Praženková.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *