utorok , 7 apríla 2020
Home / POLITIKA / JE SR právnym štátom? PELLEgriniho VLÁDA FLAGRANTE porušuje ZÁKONY

JE SR právnym štátom? PELLEgriniho VLÁDA FLAGRANTE porušuje ZÁKONY

Je Slovensko ešte vôbec právnym štátom? Tieto a ďalšie otázky sa znovu objavujú po tom, čo Andrej Danko zvolal mimoriadnu schôdza Národnej rady SR bude v utorok 18. februára o 13:00.

Na mimoriadnej schôdzi budú poslanci v skrátenom legislatívnom konaní rokovať o trinástom dôchodku, prídavkoch na deti, diaľničných známkach a o Istanbulskom dohovore. Viac aj TU

Názor známeho novinára a exposlanca parlamentu za ruskovu stranu ÁNO Ľubomára Lintnera prinášame čitateľom DENNÍKa POLITIKA ako príspevok v rámci rubriky ZAUJÍMAVOSTI – VÝBER Z RÔZNYCH ZDROJOV BEZ CENZÚRY v úplnom a necenzúrovanom znení:

 

Do parlamentu bez pripomienkového konania prídu tri návrhy novely zákonov, ktorých ekonomický dopad je nejasný pre ministra financií L. Kamenického. Odhaduje sa na úrovni viac ako 800 miliónov eur. „Ja som minister financií, čiže ja som od peňazí a budem musieť hľadať zdroje, ako toto opatrenie budeme vedieť zafinancovať,“ boli jeho všeobecné slová pred novinármi. Pritom iba pred necelým mesiacom vláda schválila strop pre rozpočtové výdavky. Slová ministra L. Kamenického len ukazujú, že nie je žiadnym strážcom financií.

Od dnešného dňa je verejnosť v priamom prenose svedkom porušovania Zákona č.350/1996 Z.z. o rokovacom poriadku. V súvislosti s avizovaným termínom konania mimoriadnej schôdze 18. februára sa nedodrží ustanovenie § 72 odsek 1) „Návrh zákona sa musí zverejniť na webovom sídle národnej rady najmenej 15 dní pred schôdzou národnej rady, na ktorej sa uskutoční jeho prvé čítanie.“ Do konania schôdze zostáva 6 dní. V odseku 2) toho istého paragrafu sa konštatuje, že „návrh zákona sa nemôže zaradiť do programu schôdze, ak neuplynula lehota ustanovená v odseku 1“. Keďže prvoradým záujmom SMER-SD a SNS je prijať novely zákonov do volieb, tak sa nemôže dodržať ani ustanovenie odseku 2) v § 74, ktoré určuje, že lehota medzi prvým a druhým čítaním v legislatívnom procese nesmie byť kratšia ako 30 dní.

A tak vláda príslušné novely zákonov predkladá v skrátenom legislatívnom konaní. V súvislosti s takým prerokovaním noviel v § 89, odsek 1) Zákona o rokovacom poriadku sa konštatuje: „Za mimoriadnych okolností, keď môže dôjsť k ohrozeniu základných ľudských práv a slobôd alebo bezpečnosti alebo ak hrozia štátu značné hospodárske škody, národná rada sa môže na návrh vlády uzniesť na skrátenom legislatívnom konaní o návrhu zákona.“
Nič z toho však neodôvodňuje prijatie dvojnásobných prídavkov na deti, prijatie vyplatenia 13. dôchodku a prijatie rozhodnutia o zrušení diaľničných známok. Naopak prijatím ešte štátu hrozia ďalšie hospodárske škody.

V tejto súvislosti plénum Ústavného súdu pod vedením vtedajšieho predsedu J. Mazáka 11. decembra 2003 prijalo rozhodnutie (spisová značka PL. ÚS 48/03-9), ktoré sa zaoberalo podaním skupiny 35 poslancov o súlade zákona č. 667/2002 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s Ústavou Slovenskej republiky. V spomínanom rozhodnutí plénum Ústavného súdu tiež konštatovalo:

„V právnom štáte nestačí forma, pomenovanie „zákon“ na to, aby sa všeobecne záväzný právny predpis zákonodarného orgánu stal prameňom práva. Základom právneho štátu je legitímne prijatý zákon, teda taký výsledok uplatnenia zákonodarnej moci parlamentnom, ktorý vzišiel z legislatívneho konania prebiehajúceho v súlade s právnym poriadkom štátu. Iba zákon, ktorý predložil subjekt práva s právom zákonodarnej iniciatívy a ktorý prešiel celým postupom ustanoveným právnymi normami určujúcimi správanie štátnych orgánov v procese tvorby práva, je skutočne legitímnym všeobecne záväzným právnym predpisom.“

V inej časti uvedeného rozhodnutia plénum konštatovalo aj nasledovné: „Porušenie zákona o rokovacom poriadku vládou SR národná rada tolerovala vtedy, keď pristúpila na skrátené legislatívne konanie bez toho, aby sa preukázalo splnenie jednej z taxatívne ustanovených podmienok, za ktorých zákon umožňuje vláde SR predložiť návrh na skrátené legislatívne konanie (§ 89 ods. 1).

Prezidentka Z. Čaputová (len na margo aktuálnej politickej kultúry ju dnes predseda najsilnejšej vládnej strany R. Fico pomenoval „pani excelencia zo skládky pezinskej“)
by mala najbližšie dni využiť na to, aby sa s tímom právnych poradcov pozrela na fakt, či v spomínané novely troch zákonov a Dohovor Rady Európy o predchádzaní riešení násilia na ženách a domáceho násilia budú v kontexte spomínaných skutočností prijaté v súlade s nutnými zákonnými predpokladmi najmä v kontexte článku 2, odseku 2 Ústavy SR: „Štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon.“
Ďakujeme Ľubovi za TIP.

Zaujímavé TIPY do DENNÍKa POLITIKA  honorujeme  v spolupráci s naším partnerom na  reklamné plochy a PR články čiastkou  od 10 do 100 EUR.

Vaše TIPY do DENNÍKa POLITIKA zasielajte na email: TIPYdoDENNIKA@dennikpolitika.sk  

NECENZUROVANÉ SPRÁVY ALEBO BULVÁR – prečítajte si, čo je DENNÍK POLITIKA – TU

DENNÍK POLITIKA vznikol ako projekt skupiny nezávislých novinárov a podnikateľov s cieľom zaplniť medzeru na mediálnom trhu a poskytovať správy v takej podobe, ako boli prijaté. V praxi to znamená, že prijatá správa sa nekomentuje (ak sa nejedná o komentár), ale sa podáva v tej podobe, ako bola získaná. Nechávame na čitateľovi, aby si vytvoril svoj vlastný názor. Správy necenzurujeme a necenzurujeme a ani nelimitujeme diskusiu. V tomto sme na európskom mediálnom trhu ako jediní, čo je tvrdenie, ktoré môžeme spoľahlivo dokázať. Veríme totiž, že sloboda slova je absolútna a nie relatívna, ako to je zakotvené v trestnom zákone takmer všetkých európskych krajín, vrátane Slovenska. Ak niekto zaručuje slobodu slova, ale obmedzuje ju tým, že tresce prejavy neznášanlivosti, útoky na inú rasu, náboženstvo, či etnickú skupinu – vlastne tú deklarovanú slobodu slova ruší. Kto totiž určuje ČO JE NEZNÁŠANLIVOSŤ a ČO JE ÚTOK NA INÚ ETNICKÚ SKUPINU? Zase len niekto konkrétny a robí to po línii svojich záujmov.

Poskytujeme priestor KAŽDÉMU, každej politickej strane – a čitatelia si určite všimli, že v tomto nerobíme rozdiel. Môže niekoho nahnevať, že dávame priestor niekomu, kto kritizuje jeho postoje, ale na druhej strane dáme priestor aj na reakciu, či na vlastný príspevok. Doteraz sme ešte NIKOHO neodmietli.

Vieme o tom, že náš denník nie je pre každého. Z tohto predpokladu sme aj vychádzali. Nie každý si chce myšlienky a správy utrieďovať sám. Sú ľudia, čo potrebujú spriaznenosť a pocit spolupatričnosti. DENNÍK POLITIKA je však pre týchto ľudí sklamaním. Poskytuje priestor pre každého a je jednak VÝBEROM informácií z celého sveta a na druhej strane FÓROM na vyjadrovanie pre čitateľov.

Ak sa niekomu zdá, že informácie, ktoré uverejňujeme sú nepravdivé, zavádzajúce a zbytočne škandalózne – mimo realitu, na to máme jednu odpoveď: Môže sa stať aj to. Tak ako všade inde, aj my máme rôzne zdroje informácií, externých spolupracovníkov a chyba sa môže stať. Na druhej strane uverejňujeme informácie, ktoré neuverejní NIKTO a to preto, že má strach alebo sa snaží ich zamlčať.

Čitatelia určite vedia o existencii WIKILEAKS. Jedná sa o sumár neuveriteľne znejúcich faktov a mnoho ľudí tieto informácie nikdy nevidelo. Môžu im veriť a nemusia, nič menej tieto informácie existujú a veľmi pravdepodobne sú aj pravdivé.

Pravda zvykne bolieť najviac. To je fakt, s ktorým sme počítali pri tvorbe nášho denníka, ale práve v tomto sme sa rozhodli nespraviť ústupok a presadzovať nezávislé informovanie a slobodu slova.

Na záver:

Chcete nám pomôcť skvalitniť a zlepšiť DENNÍK POLITIKA? Chcete nám pomôcť informovať verejnosť NESTRANNE, SLOBODNE A NEZÁVISLE ešte lepšie?

Uvítame pomoc stálych prekladateľov (angličtina, francúzština, španielčina, ruština, nemčina, prípadne aj iné jazyky), tvorcov videí, grafikov, informačných analytikov, autorov článkov, programátorov, študentov žurnalistiky, novinárov, jazykových korektorov/korektorky, proste každého, kto chce nejakým rozumným spôsobom zlepšiť obsah DENNÍKa POLITIKA.

Ozvite sa nám na:

redakcia@dennikpolitika.sk

alebo na FB

spracred.

Zdroj: TU

Poznámka:

V rámci našej rubriky ZAUJÍMAVOSTI – VÝBER Z RÔZNYCH ZDROJOV BEZ CENZÚRY uverejňujeme aj články, blogy, komentáre a prispevky (alebo aj len ich časti) autorov/autoriek, ktorí vyjadrili akýmkoľvek právne relavantným spôsobom súhlas, prípadne aj nevyjadrili nesúhlass ich zverejnením na webportále  www.dennikpolitika.sk  v sekcii TU

Články, komentáre a prispevky autorov uverejnené v sekcii TU môžu ale aj nemusia zodpovedať názorom redaktorov/redaktoriek redakcie DENNÍKa POLITIKA ale považujeme ich za svojím spôsobom niečím zaujímavé a striktne sa riadime filozófiou, na základe ktorej webportál DENNÍK POLITIKA vznikol.

DENNÍK POLITIKA vznikol ako projekt skupiny nezávislých novinárov a podnikateľov s cieľom zaplniť medzeru na mediálnom trhu a poskytovať správy v takej podobe, ako boli prijaté. V praxi to znamená, že prijatá správa sa nekomentuje (ak sa nejedná o komentár), ale sa podáva v tej podobe, ako bola získaná. Nechávame na čitateľovi, aby si vytvoril svoj vlastný názor. Správy necenzurujeme a necenzurujeme a ani nelimitujeme diskusiu. V tomto sme na európskom mediálnom trhu ako jediní, čo je tvrdenie, ktoré môžeme spoľahlivo dokázať. Veríme totiž, že sloboda slova je absolútna a nie relatívna, ako to je zakotvené v trestnom zákone takmer všetkých európskych krajín, vrátane Slovenska. Ak niekto zaručuje slobodu slova, ale obmedzuje ju tým, že tresce prejavy neznášanlivosti, útoky na inú rasu, náboženstvo, či etnickú skupinu – vlastne tú deklarovanú slobodu slova ruší. Kto totiž určuje ČO JE NEZNÁŠANLIVOSŤ a ČO JE ÚTOK NA INÚ ETNICKÚ SKUPINU? Zase len niekto konkrétny a robí to po línii svojich záujmov.

Poskytujeme priestor KAŽDÉMU, každej politickej strane – a čitatelia si určite všimli, že v tomto nerobíme rozdiel. Môže niekoho nahnevať, že dávame priestor niekomu, kto kritizuje postoje inej osoby, ale na druhej strane dáme priestor aj na reakciu, či na vlastný príspevok kritizovanej/dotknutej osobe. Doteraz sme ešte NIKOHO neodmietli.

Vieme o tom, že náš denník nie je pre každého. Z tohto predpokladu sme aj vychádzali. Nie každý si chce myšlienky a správy utrieďovať sám. Sú ľudia, čo potrebujú spriaznenosť a pocit spolupatričnosti. DENNÍK POLITIKA je však pre týchto ľudí sklamaním. Poskytuje priestor pre každého a je jednak VÝBEROM informácií z celého sveta a na druhej strane FÓROM na vyjadrovanie pre čitateľov.

Ak sa niekomu zdá, že informácie, ktoré uverejňujeme sú nepravdivé, zavádzajúce a zbytočne škandalózne – mimo realitu, na to máme jednu odpoveď: Môže sa stať aj to. Tak ako všade inde, aj my máme rôzne zdroje informácií, externých spolupracovníkov a chyba sa môže stať. Na druhej strane, častokrát uverejňujeme informácie, ktoré neuverejní NIKTO a to preto, že má strach alebo sa snaží ich zamlčať.

Čitatelia určite vedia o existencii WIKILEAKS. Jedná sa o sumár neuveriteľne znejúcich faktov a mnoho ľudí tieto informácie nikdy nevidelo. Môžu im veriť a nemusia, nič menej tieto informácie existujú a veľmi pravdepodobne sú aj pravdivé.

Pravda zvykne bolieť najviac. To je fakt, s ktorým sme počítali pri tvorbe nášho denníka, ale práve v tomto sme sa rozhodli nespraviť ústupok a presadzovať nezávislé informovanie a slobodu slova.

Mimoriadne zaujímavé TIPY do DENNÍKa POLITIKA  honorujeme  v spolupráci s naším partnerom na  reklamné plochy a PR články čiastkou  od 10 do 100 EUR.

Vaše TIPY do DENNÍKa POLITIKA zasielajte na email: TIPYdoDENNIKA@dennikpolitika.sk  

Na záver: 

Chcete nám pomôcť skvalitniť a zlepšiť DENNÍK POLITIKA? Chcete nám pomôcť informovať verejnosť NESTRANNE, SLOBODNE A NEZÁVISLE ešte lepšie?

Uvítame pomoc stálych prekladateľov (angličtina, francúzština, španielčina, ruština, nemčina, prípadne aj iné jazyky), tvorcov videí, grafikov, informačných analytikov, autorov článkov, programátorov, študentov žurnalistiky, novinárov, jazykových korektorov/korektorky, proste každého, kto chce nejakým rozumným spôsobom zlepšiť obsah DENNÍKA POLITIKA.

Kontinuálne hľadáme novinárov/spolupracovníkov schopných pracovať rýchlo a efektívne v období dnešnej rýchlej, modernej doby, vedia rôzne témy kombinatorický spájať s „politikou, resp. politikmi“ a najmä sú ochotní a odhodlaní korektne, vecne a objektívne komunikovať s POLITIKMI a ísť POLITIKOM/POLITIČKÁM NA TELO a až POD KOŽU.

V prípade záujmu o spoluprácu pošlite životopis a motivačný list na e-mail: redakcia@dennikpolitika.sk pod značkou: redaktor/spolupracovnik

Osobnostné predpoklady a zručnosti

– prax v printových alebo online médiách na podobnej pozícii je vítaná
– znalosti v
oblasti medicíny, zdravia, duchovného života a dobrá orientácia v dianí na politickej scéne sú nevyhnutné
– výborná znalosť slovenského jazyka a štylistiky
– minimálna komunikatívna znalosť anglického jazyka
– kreativita, flexibilita
– 
nestrannosť a objektivita
– komunikatívnosť
– samostatnosť
– schopnosť pracovať v časovom strese

Odmeňovanie:

Všetci naši redaktori/spolupracovníci pracujú pre dobrú vec zatiaľ na dobroveľnej báze bez nároku na honorár. V pripade, že sa podarí autorovi naozaj exkluzívny članok, ktorý má čitanost viac ako 20 000, vtedy môžu byť na základe rozhodnutia HLAVNÉHO PARTNERA honorovaní v zmysle vzájomnej dohody.

Redaktori a spolupracovníci zároveň môžu byť tiež ad hoc odmeňovaní špeciálnymi darmi v závislosti od okolností a dohôd s bártrovými partnermi DENNÍKA POLITIKA, napríklad formou KOŠICKÝCH DUKÁTOV a inými benefitmi (napr. poukážkami na športové potreby a podujatia, umelecké podujatia, stravovacími poukážkami, cestovnými poukážkami a pod.).

Ozvite sa nám na:

redakcia@dennikpolitika.sk

alebo na FB

 

v prípade, ak autor/autorka, vyjadrí nesúhlas na email: TIPYdoDENNIKA@dennikpolitika.sk   s TU uverejneným  jeho/jej článkom, komentárom, prispevkom (alebo aj len ich časti), ten bude bez zbytočného odkladu od obdržania takejto žiadosti odstránený.

 

Komentáre

Komentár

Pozrite sa tiež

TISÍCE MŔTVYCH SLOVÁKOV. HOAX šírený štátnym intštitútom ?

Hospitalizáciu z dôvodu nákazy novým koronavírusom by mohlo na Slovensku potrebovať 24 000 z možných …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *