pondelok , 17 februára 2020
Home / POLITIKA / KOHO stiahne so sebou DOLE VäZEŇ KOČNER ?

KOHO stiahne so sebou DOLE VäZEŇ KOČNER ?

Kočnera a jeho USB kľúč s nahrávkou Gorily komentuje “exčlen” SIS. Prinášame čitateľom DENNÍKa POLITIKA príspevok z pera exšéfa kontrarozviedky slovenskej tajnej služby Petra Tótha vystupujúceho pod pseudonymom “Ďateľ” v rámci rubriky ZAUJÍMAVOSTI – VÝBER Z RÔZNYCH ZDROJOV BEZ CENZÚRY v úplnom a necenzúrovanom znení ako bol uverejnený na web portále TU 

The Gorila Revival

Mediálna manipulácia môže mať rôzne podoby a môže slúžiť rôznym účelom. Na Slovensku zväčša propagandistickým. Mnoho nasvedčuje tomu, že aj hystéria okolo Gorily je jednou z foriem informačnej a emocionálnej manipulácie. Ďateľ.sk na podporu tohto tvrdenia ponúka niekoľko argumentov.

Kočnerov scenár

Pochopiť zmysel aktuálnej iterácie odrhovačky zvanej Gorila znamená uvedomiť si aj jasne artikulovať, ako sa stala mediálnym hitom jesene 2019. Zvukový záznam tejto starej spravodajskej operácie Slovenskej informačnej služby, uložený na USB kľúči, ktorý bol ostentatívne vystavený na ľahko prístupnom mieste písacieho stola, sa našiel počas domovej prehliadky v rodinnom sídle Mariana Kočnera. Všetko nasvedčuje tomu, že bývalý obyvateľ nehnuteľnosti si dal veľmi záležať na tom, aby polícia USB kľúč s nahrávkou našla a toto podujatie možno iba ťažko považovať za úsilie pomáhať orgánom činným v trestnom konaní pri odhaľovaní nezákonných aktivít. Práve naopak, účelom vystavenia nahrávky bolo pomstiť sa každému, koho Marian Kočner nemohol alebo nestihol stiahnuť so sebou do močiara slovenských žalárov.

O tom, kto v skutočnosti médiám poslal anonymný mail s linkou na stiahnutie nahrávky vo formáte MP3, môžeme len špekulovať. Mohla to byť osoba konajúca v prospech Mariana Kočnera, ale aj nemusela. Mohli to byť sily, usilujúce sa o zmeny v strane Smer, ale aj nemuseli. A takisto to mohol byť, ale aj nemusel niekto, kto tak alebo onak profituje z pozdvihnutia, vyvolaného Gorilou.

Isté je len jedno, ktokoľvek sa postaral o únik zvukového záznamu Gorily z vyšetrovacieho spisu, vedome či nevedome uvádza do pohybu scenár Mariana Kočnera. A to isté v rovnakej miere platí o všetkých, ktorí tento záznam zverejňujú. Novinári sa môžu aj zadusiť slovami o verejnom záujme, na konci dňa si nikto nemädlí ruky s takou škodoradosťou ako Marian Kočner. On už totiž nemá čo stratiť. A aj keď si ctíme zásadu prezumpcie neviny, realistický pohľad na vývoj hlavného pojednávania v kauze zmeniek televízie Markíza dovoľuje odhadovať, že ho dvojciferný trest neminie, a to sa v jeho veku prakticky rovná doživotiu. Ak zoberieme do úvahy blížiace sa súdne pojednávanie vo veci vraždy Jána Kuciaka, pravdepodobnosť doživotného pobytu za mrežami sa zvyšuje ešte viac. Takže čo ešte môže Marian Kočner stratiť? Nič. Avšak môže sa pozabávať a pomstiť. A zverejnenie zvukového záznamu Gorily do tohto scenára perfektne zapadá.

Vedľajší produkt

Gorila je však oveľa komplexnejší prípad. Na jeho počiatku bolo náhodné pozorovanie príslušníka SIS Petra Holúbka. Videl, že do bytu na Vazovovej ulici v Bratislave v rovnakom čase chodia minister hospodárstva Jirko Malchárek a finančník Jaroslav Haščák. Príslušník spísal o udalostiach úradný záznam a jeho nadriadení rozhodli o tom, že do blízkosti domu bude umiestnená kamuflovaná kamera. Tá naozaj zachytila pohyb menovaných osôb, ale aj prítomnosť Zoltána Vargu a Jána Rejdu, bývalého príslušníka spravodajského útvaru úradu boja proti korupcii. Ján Rejda bol zapojený do vtedy prebiehajúceho vnútorného zápasu v SIS medzi riaditeľom sekcie vnútorného spravodajstva Ľubomírom Arpášom a riaditeľom inšpekcie Antonom Rázgom na strane druhého menovaného funkcionára spravodajskej služby. Zrejme to bol jeden z dôvodov, prečo sekcia pána Arpáša na základe zistení zo záznamov kamuflovanej kamery požiadala súd o vydanie súhlasu na použitie informačno-technického prostriedku s poukazom na podozrenie, že páni Varga a Rejda sa dopúšťajú nekalých finančných a obchodných aktivít, a nie v súvislosti s možným korupčným konaním ministra Jirka Malchárka.

Z uvedeného je zrejmé, že to, čím sa Gorila stala neskôr, v priebehu spravodajskej operácie, bol len vedľajší produkt spravodajského rozpracovania policajta Jána Rejdu a Zoltána Vargu, bezpečnostného pracovníka finančnej skupiny Penta. Z tohto pohľadu majú páni z Digital Parku pravdu, keď namietajú, že všetko, čo sa netýkalo podozrení vzťahujúcich sa na Jána Rejdu a Zoltána Vargu, je z trestno-procesného hľadiska nepoužiteľné a irelevantné.

Zmysel spravodajskej operácie

Druhou stranou mince je okolnosť, že Gorila bola spravodajskou operáciou, a tak je potrebné k nej pristupovať. Akékoľvek výstupy z nej mohli mať a aj mali ďalšie spravodajské využitie. Preto nie sú náreky bývalého príslušníka SIS Petra Holúbka na mieste.

Prvoradou úlohou spravodajskej služby nie je postaviť ľudí pred súd, to je úlohou orgánov činných v trestnom konaní. Spravodajská služba má za úlohu získavať, sústreďovať, vyhodnocovať a odstupovať zo zákona oprávneným príjemcom informácie, ktoré pomáhajú vláde prijímať správne rozhodnutia v strategických otázkach bezpečnosti, zahraničnej politiky, hospodárskych záujmov štátu a podobne. Nepochybne, nastanú aj také prípady, keď zistenia spravodajskej služby môžu viesť k trestnému konaniu, avšak iba v špecifických prípadoch, a tým mohla byť aj Gorila, prípadne jej časť. Lenže o tom nemajú rozhodovať ani, politici, ani novinári, ale príslušné orgány.

A presne tento účel Gorila splnila, aj keď o tom médiá buď z nevedomosti, alebo zámerne mlčia. V byte na Vazovovej ulici sa diskutovalo a kadečom, a to, čo malo strategický význam, bolo príslušným spravodajským cyklom pretavené do spravodajskej informácie, určenej predovšetkým pre predsedu vlády. V danom období ním bol Mikuláš Dzurinda. Dnes nie je populárne zastávať sa bývalého dvojnásobného premiéra, ale poslaním každej zmysluplnej žurnalistiky je popisovať realitu, nie šíriť propagandu.

Keby sa novinári nehrali na analytikov, ale nimi skutočne boli, prvá otázka, akú mali v súvislosti s Gorilou vysloviť, by znela takto: Kedy, koľko a aké informácie dostal predseda vlády od SIS, spracované na základe operácie Gorila? Odpoveď by znela, že mnoho. A či sa to niekomu páči alebo nepáči, vo viacerých prípadoch premiér Dzurinda konal. Napríklad tak, že mnohé body rokovania vlády, ktoré mali byť predtým preberané na Vazovovej ulici, jednoducho stiahol z rokovania. V takom prípade spravodajská operácia Gorila splnila účel.

Nie je našou úlohou posudzovať, či je, alebo nie je na mieste vyvodzovať v súvislosti s Gorilou trestnoprávnu zodpovednosť voči konkrétnym osobám. Na to sú v civilizovanej spoločnosti orgány činné v trestnom konaní a súdy. Faktom však je, že aktuálne šírenie Gorily je len ďalším vydaním politickej pornografie; o jej škodlivosti sme písali prednedávnom. S verejným záujmom to má pramálo spoločné. Už len preto, lebo novinári síce tárajú o tom, že uvádzajú informácie do kontextu, no žiaden neponúkajú. Opakujú len starú propagandu z prelomu rokov 2011 – 2012, kým Marian Kočner sa kráľovsky zabáva.

Presne taká je hodnota súčasného The Gorila Revival.

Ďakujeme Petrovi za TIP.

Vaše TIPY do DENNÍKa POLITIKA zasielajte na email: TIPYdoDENNIKA@dennikpolitika.sk

NECENZUROVANÉ SPRÁVY ALEBO BULVÁR – prečítajte si, čo je DENNÍK POLITIKA – TU

DENNÍK POLITIKA vznikol ako projekt skupiny nezávislých novinárov a podnikateľov s cieľom zaplniť medzeru na mediálnom trhu a poskytovať správy v takej podobe, ako boli prijaté. V praxi to znamená, že prijatá správa sa nekomentuje (ak sa nejedná o komentár), ale sa podáva v tej podobe, ako bola získaná. Nechávame na čitateľovi, aby si vytvoril svoj vlastný názor. Správy necenzurujeme a necenzurujeme a ani nelimitujeme diskusiu. V tomto sme na európskom mediálnom trhu ako jediní, čo je tvrdenie, ktoré môžeme spoľahlivo dokázať. Veríme totiž, že sloboda slova je absolútna a nie relatívna, ako to je zakotvené v trestnom zákone takmer všetkých európskych krajín, vrátane Slovenska. Ak niekto zaručuje slobodu slova, ale obmedzuje ju tým, že tresce prejavy neznášanlivosti, útoky na inú rasu, náboženstvo, či etnickú skupinu – vlastne tú deklarovanú slobodu slova ruší. Kto totiž určuje ČO JE NEZNÁŠANLIVOSŤ a ČO JE ÚTOK NA INÚ ETNICKÚ SKUPINU? Zase len niekto konkrétny a robí to po línii svojich záujmov.

Poskytujeme priestor KAŽDÉMU, každej politickej strane – a čitatelia si určite všimli, že v tomto nerobíme rozdiel. Môže niekoho nahnevať, že dávame priestor niekomu, kto kritizuje jeho postoje, ale na druhej strane dáme priestor aj na reakciu, či na vlastný príspevok. Doteraz sme ešte NIKOHO neodmietli.

Vieme o tom, že náš denník nie je pre každého. Z tohto predpokladu sme aj vychádzali. Nie každý si chce myšlienky a správy utrieďovať sám. Sú ľudia, čo potrebujú spriaznenosť a pocit spolupatričnosti. DENNÍK POLITIKA je však pre týchto ľudí sklamaním. Poskytuje priestor pre každého a je jednak VÝBEROM informácií z celého sveta a na druhej strane FÓROM na vyjadrovanie pre čitateľov.

Ak sa niekomu zdá, že informácie, ktoré uverejňujeme sú nepravdivé, zavádzajúce a zbytočne škandalózne – mimo realitu, na to máme jednu odpoveď: Môže sa stať aj to. Tak ako všade inde, aj my máme rôzne zdroje informácií, externých spolupracovníkov a chyba sa môže stať. Na druhej strane uverejňujeme informácie, ktoré neuverejní NIKTO a to preto, že má strach alebo sa snaží ich zamlčať.

Čitatelia určite vedia o existencii WIKILEAKS. Jedná sa o sumár neuveriteľne znejúcich faktov a mnoho ľudí tieto informácie nikdy nevidelo. Môžu im veriť a nemusia, nič menej tieto informácie existujú a veľmi pravdepodobne sú aj pravdivé.

Pravda zvykne bolieť najviac. To je fakt, s ktorým sme počítali pri tvorbe nášho denníka, ale práve v tomto sme sa rozhodli nespraviť ústupok a presadzovať nezávislé informovanie a slobodu slova.

Na záver:

Chcete nám pomôcť skvalitniť a zlepšiť DENNÍK POLITIKA? Chcete nám pomôcť informovať verejnosť NESTRANNE, SLOBODNE A NEZÁVISLE ešte lepšie?

Uvítame pomoc stálych prekladateľov (angličtina, francúzština, španielčina, ruština, nemčina, prípadne aj iné jazyky), tvorcov videí, grafikov, informačných analytikov, autorov článkov, programátorov, študentov žurnalistiky, novinárov, jazykových korektorov/korektorky, proste každého, kto chce nejakým rozumným spôsobom zlepšiť obsah DENNÍKA POLITIKA.

Ozvite sa nám na:

redakcia@dennikpolitika.sk

alebo na FB

spracred.

Zdroj:TU

Loading…

Komentáre

Komentár

Pozrite sa tiež

ŠOK: Prizná sa MAZÚREK k užívaniu ANABOLÍK ? DROGY priznal TRUBAN a ospravedlnil sa

Na hlavu kotlebovca Miňa Mazúreka sa zniesli naozaj šokujúce obvinenia. Na sociálnych sieťach sa začali …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *