štvrtok , 28 mája 2020
Home / Nezaradené / DANKOvci OSTRO proti LAJČÁKOVI. ODMIETajú MIGRANTOV

DANKOvci OSTRO proti LAJČÁKOVI. ODMIETajú MIGRANTOV

Čelný predstaviteľ SNS Jaroslav Paška verejne vyhlásil, že SLOVENSKÁ NÁRODNÁ STRANA SA DIŠTANCUJE
OD VYHLÁSENIA MINISTRA MZV a EZ

Písali sme o vyjadrení ministra MZV a EZ Lajčáka na tému Globálneho paktu o migrácii TU – LAJČÁK: PODPORujeme GLOBÁLny PAKT o MIGRÁCII. Prijmeme aj SÝRSKE SIROTY

V záujme objektivity prinášame čitateľom DENNÍKa POLITIKA kompletné a necenzúrované stanovisko Slovenkej národnej strany v tejto veci:

“Považuje preto za potrebné pripomenúť MZV a EZ, že Slovenská republika je konštituovaná ako parlamentná demokracia, z čoho vyplýva aj skutočnosť, že o závažných záväzkoch z rozporuplných medzinárodných dohôd, ktoré prinášajú vážne materiálne a spoločenské bremená na občanov tohto štátu, majú rozhodovať iba na to príslušné kolektívne orgány.

SNS konštatuje, že konečný návrh znenia Globálneho paktu OSN pre bezpečnú, riadenú a legálnu migráciu z 11. júla 2018 je nevyváženým, kontradiktorickým dokumentom, ktorý zavádzaním nových politických mechanizmov, nástrojov a záväzkov vstupuje do integrity suverénnych štátov a závažne oslabuje ich zvrchovanosť v oblasti regulácie a výkonu migračnej politiky.

Aj keď sa navonok uvedený dokument deklaruje ako „právne nezáväzný rámec spolupráce“ a v závere Preambuly formálne pripúšťa, že „v rámci svojej zvrchovanej jurisdikcie môžu štáty rozlišovať medzi legálnym a nelegálnym štatútom migrácie“, jeho štruktúra, definície a vnútorné mechanizmy vzápätí popierajú túto formálne deklarovanú slobodu suverénnych štátov.

Skutočnosť, že nové ľudsko-právne záväzky prijaté signatárskymi štátmi v rámci medzinárodnej „zdieľanej zodpovednosti“ budú vymáhané, dokazuje aj vytvorenie novej nadnárodnej monitorovacej štruktúry v čele s koordinátorom (IOM) a sekretariátom Migračnej siete, ktorých úlohou má byť práve kontrola a hodnotenie implementácie Globálneho paktu.

Rozporuplný dokument OSN, ktorý má nastaviť nové rámce pre migráciu svojvoľným definovaním nových titulov pre uznanie práva na migráciu (klimatické zmeny, chudoba), stanovením nových povinností štátom, do ktorých migranti prichádzajú a ktorý je v príkrom rozpore s aktuálnou pozíciou v SR v oblasti migračnej politiky, je potrebné podrobiť širokej odbornej, aj verejnej diskusii, a neschovávať ho na príslušnom odbore ministerstva.

Preto Slovenská národná strana považuje za potrebné najskôr prerokovať uvedený dokument tak v orgánoch NR SR, ako aj Koaličnej rady, a až potom zverejňovať oficiálne postoje Slovenskej republiky k tomu, či a ako bude participovať na implementácii navrhnutého dokumentu.”

Vaše TIPY do DENNÍKa POLITIKA zasielajte na email: TIPYdoDENNIKA@dennikpolitika.sk alebo formou SMS na 0950 857 893

NECENZUROVANÉ SPRÁVY ALEBO BULVÁR – prečítajte si, čo je DENNÍK POLITIKA

spracred. PR

Zdroj info a foto ilustračné: web, youtube, fb a TU

Komentáre

Komentár

Pozrite sa tiež

Prešovských študentov stavebníctva ocenili za ročníkové práce

Zástupcovia Slovenskej komory stavebných inžinierov a Strednej priemyselnej školy stavebnej v Prešove, ktorí sú aj zriaďovateľmi súťaže, v stredu odovzdali ocenenia za najlepšie ročníkové práce študentom SPŠ stavebnej v Prešove.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *