Home / POLITIKA / ŠOK: NAKA zadržala župana TRNKU. Skončí v teplákoch v Leopoldove?

ŠOK: NAKA zadržala župana TRNKU. Skončí v teplákoch v Leopoldove?

Ide o akciu s krycím názvom Valentín, ktorá je zameraná na dokumentovanie ekonomickej trestnej činnosti, priblížila polícia.

Ako doplnila, v tejto chvíli nemôže povedať viac, aby neohrozili účel trestného konania.

Viac informácií polícia poskytne, keď to dovolí situácia.

Úrad špeciálnej prokuratúry uviedol, že zadržaných bolo šesť osôb a polícia realizuje domové a iné prehliadky.

Doposiaľ bolo vo veci vznesené obvinenie celkovo voči šiestim osobám, a to pre pokračovací zločin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe spáchaný formou spolupáchateľstva.

„V súčasnosti sú vykonávané nevyhnutné procesné úkony a bližšie informácie poskytneme, keď to situácia umožní,“ informoval Úrad špeciálnej prokuratúry.

Ako prvý informoval o zadržaní košického župana Rastislava Trnku (nezávislý) portál aktuality.sk.

Na sociálnej sieti sa okamžite objavili sarkastické ohlasy tvrdiace, že župan Trnka po tejto akcii NAKA „skončí v teplákoch v Leopoldove“ na niekoľko rokov.

Župan Trnka Valentína oslavoval pred dvoma dňami v Bruseli. Určite netušil, aký nemilý Valentín ho čaká doma.

O predsedovi

Ing. Rastislav Trnka

Ing. Rastislav Trnka, predseda KSK

Funkcia  predseda Košického samosprávneho kraja  
Tel. číslo 
055 7268 113    
Miestnosť  214
E-mail vucvucke.sk

Kompetencie predsedu KSK

Predseda zastupuje samosprávny kraj navonok.

Predseda KSK:

 • je štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych a pracovnoprávnych vzťahoch,
 • rozhoduje vo veciach, v ktorých zákon zveruje samosprávnemu kraju rozhodovanie o právach a povinnostiach právnických osôb a  fyzických osôb,
 • v zmysle ustanovení zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zodpovedá za zabezpečenie vylúčenia zásahov smerujúcich k ovplyvňovaniu zamestnancov vykonávajúcich finančnú kontrolu, vytvorenie, zachovávanie a rozvíjanie systému finančného riadenia,
 • prijíma opatrenia na nápravu nedostatkov zistených finančnou kontrolou a na odstránenie príčin ich vzniku, určenie zamestnancov zodpovedných za nedostatky zistené finančnou kontrolou a uplatnenie opatrení voči nim podľa osobitných predpisov,
 • na konanie, v ktorom o právach a povinnostiach právnických osôb a fyzických osôb rozhoduje predseda sa vzťahuje všeobecný predpis o  správnom konaní.

Vo vzťahu k zastupiteľstvu predseda:

 • podľa potreby, najmenej raz za dva mesiace zvoláva a vedie zasadnutie zastupiteľstva,
 • podpisuje nariadenia a uznesenia zastupiteľstva najneskôr do desiatich dní od ich schválenia,
 • môže pozastaviť výkon uznesenia zastupiteľstva tak, že ho nepodpíše, ak sa domnieva, že je v rozpore so zákonom alebo, že je pre  samosprávny kraj nevýhodné; ak pozastavené uznesenie potvrdí zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov, predseda nemôže pozastaviť výkon potvrdeného uznesenia,
 • spravidla raz za mesiac zvoláva predsedov komisií na prerokovanie otázok týkajúcich sa samosprávneho kraja. V rámci medzinárodnej spolupráce v oblasti regionálneho rozvoja uzatvára dohody o vzájomnej spolupráci.

Predseda priamo riadi a kontroluje činnosť:

 1. kancelárie predsedu,
 2. odboru SO pre IROP.

 

Trnka v posledných župných voľbách zvíťazil s veľkou prevahou a prezentoval sa aj takto:

Trnku vo voľbách podporovali aj títo ľudia. Budeme sa ich pýtať ako vnímajú zadržanie župana Trnku a prinesieme Vám v úplnom znení a bez cenzúry aj ich stanoviská. Čítajte DENNÍK POLITIKA.

 

Správu budeme aktualizovať.

spracred.

Komentáre

Komentár

Pozrite sa tiež

VIDEO. Cigáni otrávili RUSkých vojakov. 28 RÓMOV RUSI postavili k múru a zastrelili

28 Romů zastřelila ruská armáda, protože vodkou otrávili několik desítek ruských vojáků Ruská armáda zastřelila …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *