Home / POLITIKA / PUTIN: Rubeľ silnie a budeme mať 130 miliónov ton PŠENICE. Prečítajte si prejav PREZIDENTa RUSKA

PUTIN: Rubeľ silnie a budeme mať 130 miliónov ton PŠENICE. Prečítajte si prejav PREZIDENTa RUSKA

Stretnutie prezidenta Vladimára Putina o ekonomických otázkach (prostredníctvom videokonferencie) s dôležitými ruskými osobami.

Stretnutia sa zúčastnili predseda vlády Michail Mišustin, náčelník štábu prezidentského výkonného úradu Anton Vaino, prvý podpredseda vlády Andrej Belousov, prvý zástupca vedúceho štábu prezidentského výkonného úradu Sergej Kirijenko, prezidentský poradca Maxim Oreškin, minister priemyslu a obchodu Denis Manturov, minister pre hospodársky rozvoj Maxim Reshetnikov, minister financií Anton Siluanov a guvernérka centrálnej banky Elvira Nabiullina.

Prezident Ruska Vladimir Putin na stretnutí predniesol tieto slová:

Kolegovia, dobrý deň.

Len nedávno sme si pripomenuli Deň víťazstva, najvýznamnejší sviatok Ruska. Chcel by som vám pripomenúť, že naša krajina vyhrala túto vojnu nielen bojom na fronte, ale aj vďaka svojej ekonomickej sile. V tom čase musela čeliť nielen priemyselnému potenciálu Nemecka, ale celej Európe, ktorá bola zotročená nacistami. Toto je len niečo, čo som chcel spomenúť.

Teraz prejdime k našej agende. Za posledné dva mesiace sme uskutočnili sériu stretnutí o ekonomickej situácii. Spolu s členmi vlády, hlavami regiónov, vysokými predstaviteľmi centrálnej banky a podnikmi sme boli konzistentní v našom úsilí podporovať stabilný ekonomický rozvoj.

Robili sme to v náročnom prostredí. Mám na mysli komplikovanú globálnu situáciu, ako aj tlak západných krajín prostredníctvom sankcií. Globálna kríza je mimochodom z veľkej časti spôsobená týmito sankciami. Tí, ktorí ich vymysleli, vychádzali z krátkozrakých, prehnaných politických ambícií a rusofóbie na úkor svojich vlastných národných záujmov, vlastných ekonomík a blahobytu svojich ľudí, čo dokazuje predovšetkým rastúca inflácia v Európe. V niektorých krajinách sa ročná miera inflácie blíži k 20 %, zatiaľ čo ceny v eurozóne vzrástli v priemere o viac ako 11 %.

Podľa objektívnych zákonov, ktorými sa riadi hospodárstvo, je zrejmé, že v tomto pokračujúcom sankčnom šialenstve, ak to tak môžem povedať, Európska únia a jej ľudia budú nevyhnutne čeliť následkom, ktoré bude ťažké zvrátiť. To isté platí pre najchudobnejšie krajiny sveta, ktorým už teraz hrozí hlad.

Dovoľte mi zdôrazniť, že plnú zodpovednosť za toto všetko nesú priamo západné elity, ktoré sú pripravené obetovať zvyšok sveta v záujme zachovania svojej globálnej dominancie.

Na druhej strane Rusko s dôverou rieši vonkajšie výzvy v dôsledku zodpovednej makroekonomickej politiky posledných rokov a systémových rozhodnutí a riešení na posilnenie svojej hospodárskej suverenity, technologickej a potravinovej bezpečnosti.

Naše výrobné spoločnosti postupne zapĺňajú medzery na domácom trhu uvoľnené po odchode bezohľadných partnerov z krajiny. Týka sa to tovaru bežnej spotreby, vybavenia priemyslu a služieb, stavebných a poľnohospodárskych strojov.

Tento rok očakávame dobrú úrodu. Podľa predbežných odborných odhadov môžeme zozbierať 130 miliónov ton obilia, vrátane 87 miliónov ton pšenice. Ak sa tak stane, predpokladaná úroda obilia by dosiahla historické maximum v ruskej histórii. To umožní uspokojiť domáci dopyt so značnou bezpečnostnou rezervou a rozšíriť globálny export pre našich partnerov; je to veľmi dôležité pre globálne trhy s potravinami.

Inflácia postupne klesá. Minulý mesiac sa miera inflácie oproti marcovým úrovniam niekoľkonásobne znížila. Týždenné zvýšenie cien kleslo na 0,1 percenta. To sa tesne zhoduje s týždennými mierami rastu v rámci inflačných cieľov Bank of Russia.

Možnosti rozpočtového systému sa naďalej rozširujú. V januári až apríli dosiahol konsolidovaný rozpočtový prebytok 2,7 bilióna rubľov, pričom rozpočtové výdavky v rovnakom období výrazne vzrástli po rozhodnutiach o financovaní rozvojových projektov a nákupoch preddavkov skôr, ako sa plánovalo.

Národná mena, rubeľ, v podmienkach rekordného prebytku zahraničného obchodu silnie. Zdá sa, že od začiatku roku 2022 vykazuje lepšie výsledky ako všetky ostatné cudzie meny.

Zároveň by som chcel poznamenať niektoré trendy, ktoré si vyžadujú osobitnú pozornosť. Napríklad domáci dopyt nedosahuje parametre z roku 2021. Firemné a súkromné ​​účty sa naďalej zmenšujú. Je zrejmé, že tieto faktory ovplyvňujú trendy ekonomického rozvoja a je potrebné tieto riziká znižovať spoliehaním sa na naše úspešné skúsenosti s cielenými opatreniami počas pandémie 2020–2021.

Tak ako predtým, aj dnes je najdôležitejším ukazovateľom úspešnej sociálno-ekonomickej politiky príjem ruských občanov. Na zabezpečenie pozitívnej dynamiky je potrebné podporiť spotrebiteľský dopyt a zlepšiť príležitosti pre podniky a regióny. Niekoľko relevantných rozhodnutí už bolo prijatých. Vieme o nich, keď sme na nich spoločne pracovali. V marci sme sa rozhodli rozšíriť program finančnej pomoci pre rodiny s deťmi v núdzi. Od apríla sa rozšíril o rodiny s deťmi do 16 rokov. Od 11. mája sa uskutočňujú spätné platby.

Zabezpečili sme aj dodatočnú finančnú podporu pre jednotlivé subjekty reštrukturalizáciou regionálneho dlhu a poskytnutím pôžičiek z federálneho rozpočtu. Ešte raz by som rád poznamenal, že všetky postupy musia byť pre regióny čo najjasnejšie a najpohodlnejšie. Tieto mechanizmy musia motivovať regióny k financovaniu dodatočných programov hospodárskeho rozvoja, vrátane navýšenia kapitálu pre regionálne fondy priemyselného rozvoja, a musia tiež zabezpečiť, aby sa na mieste plnili všetky záväzky a programy a aby sa pokračovalo vo veľkých stavebných projektoch. Všetky tieto opatrenia sú povinné.

Čo sa týka podnikov, vyvinuli sme úverový program pre chrbticové spoločnosti, ktorý zabezpečuje VEB. Očakáva sa, že výška takýchto úverov bude 1,6 bilióna rubľov. Existujú konkrétne rozhodnutia na podporu kľúčových odvetví, akými sú letectvo, poľnohospodárstvo a výroba potravín.

Ďalej, koncom apríla, sme sa dohodli, že prijmeme špeciálne opatrenia na poskytnutie dodatočných zdrojov do ekonomiky – ako hovoria odborníci, aby sme ju nasýtili likviditou. Je to dôležité pre nepretržité fungovanie firiem a organizácií a pre udržanie a dokonca zvýšenie počtu pracovných miest. Tieto opatrenia zahŕňajú odloženie platieb sociálnych príspevkov na druhý štvrťrok 2022. O tejto záležitosti sa viedla rozsiahla diskusia a bolo prijaté rozhodnutie. Spoločnosti, ktoré celkovo zamestnávajú takmer 52 miliónov ľudí, budú mať nárok na túto koncesiu.

Sociálne príspevky pre tieto organizácie sa odložia o rok, počnúc májom 2023. Celkovo si podniky budú môcť ponechať v obehu približne 1,1 bilióna rubľov. Tieto peniaze budú v podstate slúžiť ako bezúročná pôžička od vlády. Spoločnosti vo výrobnom sektore budú mať navyše v treťom štvrťroku tohto roka nárok na odloženie sociálnych odvodov vo výške ďalšieho pol bilióna rubľov.

Nariadil som vláde, aby preskúmala otázku poskytovania dodatočných preferencií, pokiaľ ide o splácanie poistných odvodov za tretí štvrťrok v závislosti od zamestnania a uchovávania miezd. Prešli sme tým, ako som povedal, počas pandémie. Je potrebné určiť presné kritériá tohto skóre.

Ďalším bodom, ako som povedal, je, že sme rozšírili program garantovanej podpory poskytovania úverov podnikom zo strany VEB. Ako možno viete, bol vydaný pokyn k rozšíreniu tohto programu aj na spoločnosti, ktoré ešte len nezískajú štatút významných zamestnávateľov, ale už vzišli z kategórie malých a stredných podnikov. S pomocou záruk VEB budú tieto organizácie schopné získať viac ako jeden bilión rubľov za atraktívne nižšie sadzby vďaka zníženiu rizika. Dovoľte mi tiež poznamenať, že Ruská banka pokračuje v uvoľňovaní svojej menovej a úverovej politiky a vo všeobecnosti sprístupňuje pôžičky širšiemu spektru. Kľúčová sadzba centrálnej banky, ako viete, bola znížená na 14 percent.

Vzhľadom na túto dynamiku sme sa rozhodli znížiť výhodnú sadzbu hypotéky na 9 percent. Úvery za túto sadzbu sú dostupné od mája, pričom výhodný hypotekárny program bol predĺžený do konca tohto roka. Toto rozhodnutie by malo pomôcť rodinám, ktoré plánujú kúpu bytu a zlepšenie svojich životných podmienok. Mali by sme o tom ďalej premýšľať. A, samozrejme, výhodné hypotekárne mechanizmy podporia stavebníctvo a súvisiace ekonomické sektory.

Povedal som teda podrobnejšie, ako sa v praxi a v reálnom živote realizujú opatrenia na podporu ruskej rodinnej ekonomiky.

spracred.

Zdroj:TU

Článok bol publikovaný na DENNÍKu POLITIKA aj v rámci rubriky 

VÝBER Z RÔZNYCH ZDROJOV BEZ CENZÚRY.

Ak chcete prispieť na nezávislú žurnalistiku naším spolupracovníkom na Ukrajine, prosíme Vás o finančný dar v akejkoľvek aj symbolickej čiastke na účet IBAN: SK1183300000002400810714, BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX, 

Do poznámky prosím uvádzajte DAR ukrajinským nezávislým žurnalistom. ĎAKUJEME !

Vaše TIPY do DENNÍKa POLITIKA zasielajte na email: TIPYdoDENNIKA@dennikpolitika.sk  

NECENZUROVANÉ SPRÁVY ALEBO BULVÁR – prečítajte si, čo je DENNÍK POLITIKA – TU

DENNÍK POLITIKA vznikol ako projekt skupiny nezávislých novinárov a podnikateľov s cieľom zaplniť medzeru na mediálnom trhu a poskytovať správy v takej podobe, ako boli prijaté. V praxi to znamená, že prijatá správa sa nekomentuje (ak sa nejedná o komentár), ale sa podáva v tej podobe, ako bola získaná. Nechávame na čitateľovi, aby si vytvoril svoj vlastný názor. Správy necenzurujeme a necenzurujeme a ani nelimitujeme diskusiu. V tomto sme na európskom mediálnom trhu ako jediní, čo je tvrdenie, ktoré môžeme spoľahlivo dokázať. Veríme totiž, že sloboda slova je absolútna a nie relatívna, ako to je zakotvené v trestnom zákone takmer všetkých európskych krajín, vrátane Slovenska. Ak niekto zaručuje slobodu slova, ale obmedzuje ju tým, že tresce prejavy neznášanlivosti, útoky na inú rasu, náboženstvo, či etnickú skupinu – vlastne tú deklarovanú slobodu slova ruší. Kto totiž určuje ČO JE NEZNÁŠANLIVOSŤ a ČO JE ÚTOK NA INÚ ETNICKÚ SKUPINU? Zase len niekto konkrétny a robí to po línii svojich záujmov.

Poskytujeme priestor KAŽDÉMU, každej politickej strane – a čitatelia si určite všimli, že v tomto nerobíme rozdiel. Môže niekoho nahnevať, že dávame priestor niekomu, kto kritizuje jeho postoje, ale na druhej strane dáme priestor aj na reakciu, či na vlastný príspevok. Doteraz sme ešte NIKOHO neodmietli.

Vieme o tom, že náš denník nie je pre každého. Z tohto predpokladu sme aj vychádzali. Nie každý si chce myšlienky a správy utrieďovať sám. Sú ľudia, čo potrebujú spriaznenosť a pocit spolupatričnosti. DENNÍK POLITIKA je však pre týchto ľudí sklamaním. Poskytuje priestor pre každého a je jednak VÝBEROM informácií z celého sveta a na druhej strane FÓROM na vyjadrovanie pre čitateľov.

Ak sa niekomu zdá, že informácie, ktoré uverejňujeme sú nepravdivé, zavádzajúce a zbytočne škandalózne – mimo realitu, na to máme jednu odpoveď: Môže sa stať aj to. Tak ako všade inde, aj my máme rôzne zdroje informácií, externých spolupracovníkov a chyba sa môže stať. Na druhej strane uverejňujeme informácie, ktoré neuverejní NIKTO a to preto, že má strach alebo sa snaží ich zamlčať.

Čitatelia určite vedia o existencii WIKILEAKS. Jedná sa o sumár neuveriteľne znejúcich faktov a mnoho ľudí tieto informácie nikdy nevidelo. Môžu im veriť a nemusia, nič menej tieto informácie existujú a veľmi pravdepodobne sú aj pravdivé.

Pravda zvykne bolieť najviac. To je fakt, s ktorým sme počítali pri tvorbe nášho denníka, ale práve v tomto sme sa rozhodli nespraviť ústupok a presadzovať nezávislé informovanie a slobodu slova.

Na záver:

Chcete nám pomôcť skvalitniť a zlepšiť DENNÍK POLITIKA? Chcete nám pomôcť informovať verejnosť NESTRANNE, SLOBODNE A NEZÁVISLE ešte lepšie?

Uvítame pomoc stálych prekladateľov (angličtina, francúzština, španielčina, ruština, nemčina, prípadne aj iné jazyky), tvorcov videí, grafikov, informačných analytikov, autorov článkov, programátorov, študentov žurnalistiky, novinárov, jazykových korektorov/korektorky, proste každého, kto chce nejakým rozumným spôsobom zlepšiť obsah DENNÍKA POLITIKA.

Ozvite sa nám na:

redakcia@dennikpolitika.sk

alebo na FB

 

Komentáre

Komentár

Pozrite sa tiež

Šéf NATO Stoltenberg si je istý, že spor o vstupe Fínska a Švédska dokážu vyriešiť

Fínsko a Švédsko oficiálne požiadali o členstvo v bezpečnostnej organizácii v stredu, prvé stretnutie vyslancov krajín NATO s cieľom prediskutovať ich prihlášky, však nedospelo k dohode.

Jeden komentár

  1. EU ŠKODI občanom EU

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.