sobota , 28 novembra 2020
Home / POLITIKA / Príslušník NAKA bral úplatky a vynášal informácie. Do BASY ale nepôjde

Príslušník NAKA bral úplatky a vynášal informácie. Do BASY ale nepôjde

NAKA zadržala špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika. Je podozrivý, že pomáhal zločincom. Písali sme o tom aj TU
V neúplatnej NAKE však v minulosti boli a možno aj stále sú takí, ktorí zrádzajú spravodlivosť, berú úplatky a nakoniec sa dohodnú a do väzenia nejdú.

DENNÍK POLITIKA v spolupráci s web portálom justicnamafia.sk prináša zaujímavú časť rozsudku Špecializovaného trestného súdu v Pezinku z minulého týždňa.

” obvinený K.. Š. Š.,

nar. XX. XX. XXXX v Ž., bydlisko J., R. K.. W.. Š. XXX/X, naposledy služobne zaradený vo funkcii W. expozitúry U. národnej protizločineckej jednotky národnej kriminálnej agentúry Prezídia Policajného zboru, v služobnom pomere príslušníka Policajného zboru od 15. 11. 1994 do 30. 11. 2008 a od 01. 10. 2010 do 31. 08. 2016, slovenskej národnosti, ženatý

s a  u z n á v a  v in n ý m

z pokračovacieho zločinu prijímania úplatku podľa § 329 ods. 1 Trestného zákona účinného do 03. 07. 2013,

p r e to ž e

v presne neustálenom období, najmenej od začiatku roku 2011 až do 04. 06. 2013, na doposiaľ nezistených miestach v Slovenskej republike, po predchádzajúcej dohode s J.. J.. a F.. U.., si najprv dal sľúbiť, následne požadoval a prijal od nich osobne alebo prostredníctvom im známej osoby finančné hotovosti v rôznej výške alebo iné osobné výhody za to, že im z titulu vlastného služobného postavenia príslušníka Policajného zboru, služobne zaradeného vo funkcii W. expozitúry U. národnej protizločineckej jednotky národnej kriminálnej agentúry Prezídia Policajného zboru a osobného vplyvu zariadi v ich prospech osobné výhody v trestných konaniach, v ktorých tieto osoby vystupovali ako obvinení, resp. podozriví z trestnej činnosti, ďalej im zisťoval a odovzdával služobné informácie o postupoch vyšetrujúcich policajtov v rámci prebiehajúcich trestných konaní, zisťoval a poskytoval informácie o pripravovaných aktivitách polície, v rámci ktorých mali byť tieto osoby zadržané alebo zatknuté a poskytoval im iné informácie z prostredia Policajného zboru, ktoré využívali vo svoj prospech, najmä pri páchaní rôznej trestnej činnosti a pri jej zakrývaní, pričom k takýmto konaniam došlo najmenej a) v mesiaci február až apríl roku 2011, na základe vopred predloženej ponuky za vyššie uvedené služby, Š. Š. požiadal J.. J.. a F.. U.., aby mu na flexiúčet č.: XXXXXXXXXX/XXXX vedený vo VÚB banke na fiktívnu osobu menom C. J., nar. XX. XX. XXXX, bytom T. XXX/XX, C. K., ktorej číslo im na ten účel poskytol, zasielali finančnú hotovosť v bližšie nešpecifikovanej výške, na základe čoho mu na predmetný účet J.. J.. a F.. U.. prostredníctvom osôb S.. C.., K.. J.., N.. K.. a T.. N.. v období od 29. 04. 2011 do 04.06.2013 uskutočnili vklady finančnej hotovosti v celkovej výške 51 000 €,

b) v presne nezistenom období, v priebehu roku 2011, na základe vopred predloženej ponuky za vyššie uvedené služby, Š. Š. požiadal J.. J.., aby mu kúpil 2 ks notebooky zn. Apple; 1 ks mobilný telefón zn. iPhone; domáce kino zn. Pioneer, televízor zn. Samsung, na základe čoho mu J.. J.. v predajni Andrea Shop v Dunajskej Strede kúpil 2 ks notebooky zn. Apple nezisteného typu a výrobného čísla; 1 ks mobilný telefón zn. Apple iPhone nezisteného výrobného čísla a IMEI; domáce kino zn. Pioneer nezisteného typu a výrobného čísla, televízor zn. Samsung nezisteného typu a výrobného čísla,

c) v presne nezistenom období, v prvej polovici roku 2011, na základe vopred predloženej ponuky za vyššie uvedené služby, J.. J.. a F.. U.. ponúkli Š. Š.J. kúpu motocykla, s čím Š. Š. súhlasil, a preto dňa 03. 06. 2011 v predajni motocyklov S. D.-I., H. XXXX, XXX XX C. za sumu 9 758,90 € na spoločnosť V. L. H. J.. T. B. XX, XXXX Z., K. W., kúpili motocykel zn. SUZUKI DL650A, VIN: S., číslo motora N.- XXXXXX a po kúpe ho odovzdali do užívania Š. Š., ktorý ho používal minimálne do 09. 09. 2013, ale kvôli zakrytiu páchanej trestnej činnosti a totožnosti jeho skutočného užívateľa bol motocykel od 08. 06. 2011 do 09. 09. 2013 v evidencii motorových vozidiel evidovaný na živnostníčku podnikajúcu pod obchodným menom E. P. -R. F., IČO: XXXXXXX,

d) v mesiaci január alebo február roku 2012, na základe vopred predloženej ponuky za vyššie uvedené služby, Š. Š. požiadal J.. J.., aby mu kúpili motorové vozidlo zn. AUDI A6, na základe čoho mu u doposiaľ nezisteného predajcu motorových vozidiel v Nemeckej spolkovej republike za sumu cca 30 000 € až 35 000 € J.. J.. a F.. U.. kúpili motorové vozidlo zn. AUDI A6, VIN: L., rok výroby 2009, za ktoré im Š. Š. zaplatil finančnú hotovosť len vo výške 11 500 €, ale kvôli zakrytiu páchanej trestnej činnosti a totožnosti jeho skutočného užívateľa bolo vozidlo v evidencii motorových vozidiel od 09. 03. 2012 do 12. 03. 2012 evidované na vlastníka Z.. J.., od 12. 03. 2012 do 11. 04. 2012 bolo vozidlo evidované na vlastníka W.. Š.. a od 11. 04. 2012 je vozidlo evidované na vlastníčku E.. P.., ale po prihlásení v Slovenskej republike vozidlo odovzdali do užívania Š. Š., ktorý ho používa aj v súčasnosti,

teda

v súvislosti s obstarávaním veci všeobecného záujmu priamo pre seba si dal sľúbiť, žiadal a priamo a cez sprostredkovateľa prijal úplatok

a  o d s u d z u je  s a  z a  t o :

Podľa § 329 ods. 1 Trestného zákona účinného do 03. 07. 2013 s použitím § 38 ods. 2, ods. 3 Trestného zákona účinného do 03. 07. 2013 z dôvodov § 36 písm. j), písm. l) Trestného zákona účinného do 03. 07. 2013 k trestu odňatia slobody na 3 (tri) roky.

Podľa § 51 ods. 1 Trestného zákona účinného do 03. 07. 2013 za podmienok uvedených v § 49 ods. 1 písm. a) Trestného zákona účinného do 03. 07. 2013 sa mu výkon trestu odňatia slobody podmienečne odkladá a zároveň sa mu ukladá probačný dohľad nad jeho správaním v skúšobnej dobe.

“Zaujímavé schválenie dohody o vine a treste,” uviedol známy advokát JUDr. Vladimír Gürtler 

Advokát pre DENNÍK POLITIKA dodal, že ho zaujala najmä časť v ktorej obvinenému súd uložil: “ako súčasť probačného dohľadu povinnosť podrobiť sa v súčinnosti s probačným a mediačným úradníkom alebo iným odborníkom programu sociálneho výcviku alebo inému výchovnému programu.”

Komentáre

Komentár

Pozrite sa tiež

Rúška budú vo Francúzsku povinné aj po vakcinácii, vláda oznámila zmiernenie lockdownu

Minister zdravotníctva uviedol, že nie je presne jasné, ako dlho bude trvať ochrana potenciálnej vakcíny.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *