nedeľa , 13 október 2019
Home / POLITIKA / Priama linka s Vladimírom PUTINom. VOLAJte PREZIDENTovi

Priama linka s Vladimírom PUTINom. VOLAJte PREZIDENTovi

Na „priamu linku“ s prezidentom Ruska Vladimírom Putinom, ktorá sa konala vo štvrtok 20. júna, poslali ľudia viac než 1,5 milióna otázok. Podľa prieskumov sociológov chce priame vysielanie sledovať 75 % opýtaných obyvateľov Ruska. Hlavné tézy 17. priamej linky sú uverejnené na portáli novín Izvestija a prinášame ich aj čitateľom DENNÍKa POLITIKA

O národných projektoch

„Národné projekty, to je ťažisko našej práce. Presnejšie povedané, ťažiskom je človek, ale aby sme dosiahli maximálny výsledok, činnosť organizujeme v rámci národných projektov. Konečným cieľom je dosiahnuť, aby hospodárstvo nabralo nové tempo, aby bolo technologickejšie, chceme zvýšiť produktivitu práce, a na tomto základe zlepšiť životnú úroveň našich občanov.“

Vidíme, že inflácia skutočne začala klesať a príjmy začali postupne rásť. Teda to, v čo sme dúfali, sa naozaj deje.

„Dalo by sa postupovať aj tak, že by sme nesústreďovali úsilie, tak finančné, ako aj administratívne, na konkrétne smery, ale nechali by sme sa unášať prúdom a reagovali len na problémy, ktoré práve vyvstanú. Ale práca sa dá organizovať aj inak. Musíme zmeniť štruktúru našej ekonomiky, bezpodmienečne dosiahnuť, aby bola technologickejšia, digitálna, zaviesť do nej prvky umelej inteligencie, využívať drony, aby sme zvýšili produktivitu práce a zvýšili blahobyt obyvateľstva.“

Výsledky musíme pocítiť hneď. Musí sa to odraziť na príjmoch občanov.

O poklese príjmov

„Je to naozaj tak, preto som túto tému vybral ako jednu z hlavných. Pripomeniem, že pred niekoľkými rokmi sme zažili niekoľko šokov, nešlo len o sankcie, ale aj o situáciu na trhu spojenú s poklesom cien ropy… Z tohto dôvodu aj došlo k takému neveľmi príjemnému javu v ekonomike a sociálnej sfére. Skutočne, reálne príjmy občanov klesali, najväčší pokles sme zaznamenali v roku 2016. Teraz začali pomaličky stúpať.“

„Reálne disponibilné príjmy pozostávajú z mnohých ukazovateľov, výdavkov aj príjmov. Medzi ukazovatele výdavkov patrí napríklad splácanie úverov.“

Banky poskytujú úvery so zábezpekou vo výške 40 % mzdy, tomu by Centrálna banka mala venovať pozornosť. Občania si berú úvery, potom ich splácajú a dostávajú sa do mínusu, čo má vplyv na reálne príjmy obyvateľstva. 

„Čo sa týka miezd, pozrieme sa na ne bližšie. V nominálnom vyjadrení hrubá mzda v roku 2017 predstavovala 33,2 tisíc rubľov, zatiaľ čo v tomto roku už takmer 44 tisíc. Podľa údajov v ostatnom mesiaci až 45 tisíc. Hneď chcem poznamenať (aby sa ľudia na mňa nehnevali, že oni takú mzdu nemajú), že hovorím o priemerných číslach. Musím o nich hovoriť, lebo máme veľké rozdiely medzi jednotlivými odvetviami a regiónmi.“

O penziách

„Zabezpečenie normálneho príjmu pre dôchodcov je jednou z priorít štátu. V tomto roku valorizácia starobných dôchodkov dosiahla 7,05 %. Od apríla tohto roku sme zvýšili štátne a sociálne dôchodky, od septembra zvýšime výsluhové dôchodky vojakom o 4,3 %. V zásade tento problém vidíme, niečo v tomto smere podnikáme a tento problém budeme riešiť.“

Loading…

 

O hlavných problémoch v zdravotníctve

„Keď hovoríme o zdravotníctve, musíme mať na pamäti, že napriek problémom (a problémov je tu hojne, ako aj v každej sfére, ktorá sa týka ľudí) sa toto odvetvie v podstate rozvíja.“

Aké hlavné problémy musíme riešiť: 1) dostupnosť primárnej zdravotnej starostlivosti; 2) odborné kádre a deficit odborných kádrov v konkrétnych odboroch; 3) zabezpečenie liekov.

„V niektorých regiónoch, je ich asi 16 až 18, pozorujeme značné okliešťovanie ambulantnej siete. Sú medzi nimi aj prosperujúce regióny, na čele ktorých stoja skúsení ľudia. V Krasnodarskom kraji došlo napríklad k poklesu zariadení primárnej starostlivosti o 25 %, značný pokles sme zaznamenali aj v Čečensku.“

„Zariadenia poskytujúce asistenčné zdravotnícke a pôrodnícke služby sú veľmi dôležité a bezpochyby ich treba podporovať. V najbližšom čase plánujeme vybudovať 390 takýchto stredísk a zrekonštruovať 1,2 tisíc už existujúcich. V malých obciach sa okrem toho rozvíja mobilná zdravotná starostlivosť. Samozrejme, treba rozvíjať aj sieť lekárov a stredných zdravotníckych pracovníkov na vidieku.“

„V tejto (zdravotníckej – pozn. Izvestija) oblasti doteraz existuje deficit pracovníkov. Tu vidím ako jednu z kľúčových úloh zvyšovanie miezd. Pritom u nás v krajine celkove mzdy lekárov rastú. Lenže to je celkove, vďaka Moskve či Petrohradu. Existujú regióny, kde sú mzdy lekárov veľmi malé. Tieto rozdiely treba vyrovnávať.“

O otázke skladovania a recyklácie odpadu a zvyšovania „odpadkových“ poplatkov 

„Tomuto problému sme sa začali venovať len pred niekoľkými rokmi. Mimochodom, podnetom bola jedna z „priamych liniek“. Od tej chvíle v regiónoch a vo vláde sa začalo o probléme hovoriť, stal sa predmetom diskusie na všetkých úrovniach, ale ukázalo sa, že odpad z domácností sme hromadili celé desaťročia a nikto a nikdy sa tomu sústavne nevenoval. Každoročne vyprodukujeme 70 miliónov ton odpadu, ktoré doteraz nikto priemyselne nespracovával. Toto je umocnené skutočnosťou, že naša spoločnosť sa stala prevažne konzumnou spoločnosťou. Takže pre nás je to veľký problém a zameriame sa naň.“ Rast poplatkov – sčasti je nevyhnutný. Pretože musíte mať primárne peniaze na nastavenie pracovného systému. Ľudia však musia vidieť výsledky. A ľudia by ich mali pocítiť už teraz. „Nemôžem nesúhlasiť s Romanom (autorom otázky o raste taríf -„ Izvestija “), že to vzbudzuje nielen otázky a rozpaky, ale aj vnútorný protest. Nemalo by to tak byť. Hoci sú aj veci, ktorým by sme mali venovať pozornosť. Predtým nikto nepočítal, koľko stojí odvoz odpadkov. Nikto nechce skládku odpadkov blízko domu, takže odpad sa musí odviezť ďalej, a to sú tiež peniaze. Najdôležitejšie je nájsť nakoniec „hospodára“ – buď správcovskú firmu alebo regionálneho prevádzkovateľa. “ 

O preferenčnej hypotéke pre rodiny

„Existuje taká úloha – pre rodiny, ktoré majú druhé a tretie dieťa, by sa mala zriadiť preferenčná hypotéka s 6% úrokom. Je možný aj nižší? Áno, možný – na Ďalekom východe je už 5%. “ „Pre ľudí je ťažké riešiť problém s bankami, ktoré nie sú pripravené prejsť na 6% úroky pre hypotéky, vydané kedysi. Je to reálna chyba ruskej vlády, zodpovedných štruktúr … Ministerstvo financií nepridelilo dostatok finančných prostriedkov bankám na kompenzáciu. V zásade sa tento problém už vyriešil, Ministerstvo financií vyčlenilo potrebné zdroje. “

O zmierení so Západom

„My sme sa predsa s nikým nepohádali a nemáme ani túžbu s niekým sa vadiť. Čo sa týka prínosu (ak predpokladáme, že Rusko splnilo všetky požiadavky Západu – Izvestija). Podľa expertných údajov, všetky obmedzenia a sankcie od roku 2014 stáli Rusko v podobe stratených príležitosti asi 50 miliárd USD, zatiaľ čo Európska únia prišla o 240 miliárd USD, USA – 17 miliárd, Japonsko – 27 miliárd. Toto ovplyvňuje aj pracovné príležitosti v týchto krajinách, strácajú trh v našich štátoch. „Niečo sme aj získali. Boli sme nútení a urobili sme to – zapojili sme rozumové schopnosti, vieme, čo máme urobiť s high-tech odvetviami hospodárstva. Do programu substitúcie dovozu investujeme 667 miliárd rubľov. “

O nových prídavkoch na deti a vyplácaní 50 rubľov

„Nedávno sme zaviedli nové podporné opatrenie: začali sme vyplácať peniaze rodinám, kde sa narodilo prvé dieťa (pred tým sa za prvé dieťa takéto platby neposkytovali – Izvestija) a druhé dieťa. V niektorých prípadoch je suma príspevku dosť citeľná – zodpovedá životnému minimu pre dieťa, určenému v jednotlivom regióne. “ V priemere je to 10,5 – 11 tisíc rubľov. Toto dostávajú rodiny pre prvé dieťa, ak príjem každého pracujúceho člena rodiny je vo výške jeden a pol životného minima, ktorý sa v krajine rovná minimálnej mzde a priemerne je 11.280 rubľov. „Teraz sme sa rozhodli rozšíriť počet rodín, ktoré dostanú túto podporu. Od januára budú začlenené aj rodiny, príjem ktorých nie je jeden a pol, ale dve životné minima na dospelú osobu – asi 45 tisíc rubľov. Podľa môjho názoru je to dobrá podpora. “ „Teraz, o vyplácaní 50 rubľov (čo opakovane pripomínali mladé matky – Izvestija) . Mnohí hovoria – to je neseriózne, osloboďme od toho rozpočet. Faktom však je, že to nie je rozpočet. V 90-tych rokoch minulého storočia bol podpísaný prezidentský dekrét, podľa ktorého boli zamestnávatelia nútení vyplácať tieto 50 rubľov. To obdobie bolo také – ťažké. Opatrenie aj vtedy znamenalo málo a teraz už vôbec nič neznamená. Ale našli sme riešenie – peniaze vyplatíme tým, ktorí ich potrebujú. Takisto vo výške životného minima dieťaťa. Nie je ešte vyriešená otázka – akým rodinám, s akým príjmom, s jeden a pol alebo dvoma životnými minimami na osobu. Môžeme to vyriešiť teraz, všetci spolu. Domnievam sa, že by sme to mali rozšíriť na všetky rodiny, v ktorých príjem pracujúcej dospelej osoby sa rovná dvom životným minimám“. 

O kritike „Jednotného Ruska“

Myslím si, že označiť za „banditov“ (replika z otázky jedného účastníka – Izvestija) ľudí, ktorí sú pripravení prevziať zodpovednosť aj za nepopulárne rozhodnutia, je nesprávne. 

O platoch úradníkov

„Predstavte si, že minister dostane odmenu za prácu ako obyčajný zamestnanec. To, čo vám hovorím (odpoveď na otázky účastníkov – Izvestija) hovorím s bôľom v srdci. Musíme však pracovať nie pre to, aby neboli bohatí, ale aby neboli chudobní. Chcem, aby sa zvyšovali príjmy obyčajných pracovníkov. V čom je skrytá „zrada“, ak teraz znížime úroveň ministerských príjmov? Jednoducho nenájdeme dostatok kvalifikovaných pracovníkov, rozutekajú sa do súkromných úradov. Ale s čím súhlasím – rozdiel príjmov by nemal byť kolosálny.

O perspektívach Minských rokovaní a prepustení zaistených osôb

„Viktor Vladimirovič (Medvedčuk – šéf politickej rady „Opozičnej platformy – Pre život“, ktorý sa zúčastňuje na riešení situácie v Donbase – Izvestija) tieto problémy vníma veľmi dôverne. Nedávno nastolil otázku prepustenia zadržaných námorníkov. „Otázky tohto druhu by sa mali riešiť ako celok. Skôr než ich budeme riešiť, musíme pouvažovať o tom, ako sa vyriešia osudy tých ľudí, ktorí nie sú nám ľahostajní. Vrátane občanov Ruska, ktorí sú v rovnakej situácií na Ukrajine“.

O miliardách Zacharčenka a ďalších skorumpovaných úradníkov

„Cítim sa zodpovedný za túto nehoráznosť. Keby som tak necítil, nedozvedeli by ste sa o tom. Stále je tu alternatíva, pýtajú sa ma – nemali by sme to uzavrieť? Na to mám vždy jedinú odpoveď – nie. Vždy by sme mali vyšetrovanie ukončiť a malo by sa tak konať verejne. “ O osobitných právnych režimoch pre technologické oblasti „Musíme prihliadať na zvláštnosti našej krajiny. Čo sa stane, ak bez prípravy sa rozhodneme povoliť premávku nepilótového aparátu, ktorý by mohol doručovať poštu?“ Tí, ktorí budú mať peniaze, ho využijú a ostatní  budú čakať, kým im niečo nespadne na hlavu. Preto všetko si vyžaduje prípravu. Ale tempá by mali byť iné, s tým súhlasím. Musia byť prielomové.

O nedodržaní pokynov, vrátane o prenasledovaní biznisu

„Nie je to o hraniciach trpezlivosti, ale o skutočnosti, že sa musí dosiahnuť výsledok. Najjednoduchšou vecou v mojej pozícii je mávať mečom, prepúšťať, vyháňať, prísne napomínať a podobne. Toto je tiež potrebné, ale ak niekto niečo neurobí, tak ja cítim aj svoju vinu. “

O používaní kaucií namiesto väzby v ekonomických záležitostiach

„Žiada sa mi povedať, že od nás neutečieš, máme dlhé ruky. Ale, bohužiaľ, darí sa im utiecť, prečkávajú za kopcom, a naši partneri sa nesnažia nikoho vydať späť. Ale máte pravdu v tom, že sa nesmú zneužívať tieto zatknutia, najmä ak sa jedná o hospodárske trestné činy. Pravdepodobne ste o tom počuli, hovoril som už o tom aj v mojom posolstve pre Federálne zhromaždenie. Súhlasím s tým, že záruka, zároveň s domácim väzením a inými opatreniami, by sa mala používať v širšom rozsahu. Zatknutie však nemožno úplne vylúčiť. Všetko má mať určité medze.“

O udalostiach pred 20. rokmi

„Už som hovoril a to viackrát, keď mi po prvýkrát Boris Nikolajevič [Jeľcin] ponúkol [stať sa úradujúcim prezidentom], povedal som, že nie som pripravený a nedokážem si predstaviť taký svoj osud. Ale potom som súhlasil.“ „V skutočnosti bola krajina vo veľmi ťažkej situácii. A ak by sa teroristom podarilo realizovať svoje plány v Dagestane, zrodili by sa systémové problémy na severnom Kaukaze, tiež aj  v Povolží, musíme si to uvedomiť“. 

O liberalizácii čl. 228 TZ a Golunove

„U nás je naozaj veľa odsudzujúcich rozsudkov za porušovanie v sfére narkotických látok. Navyše, z celkového počtu väzenských obyvateľov je 26% odsúdených len na základe článkov o protizákonnom obrate s drogami. “ Či je nutné túto oblasť činnosti liberalizovať? Podľa môjho názoru nie. Pretože je veľkou hrozbou pre krajinu, národ, ľudí. Ak osoba uskladňuje, prepravuje, distribuuje aj malé dávky – musí sa za to zodpovedať. Iná súvisiaca vec je tá, že je potrebné nastaviť kontrolu orgánov činných v trestnom konaní tak, aby nevznikali také abnormálne situácie ako so zadržaným novinárom [Ivan Golunov]. K zákonu o urážke moci „Tento zákon nie je o kritike moci – naopak, mala by byť slobodnou, ľudia by mali mať právo upozorňovať na problémy. Zameriava sa na niečo iné – na odpor osočovaniu symbolov štátu. Takéto fakty sa vyskytujú a nemôžeme ich ignorovať. Zároveň to nie je nejaký druh našej vykysnutej domácej praxe, podobné zákony existujú v Európe. Ale máte pravdu, že nikto nemá právo zneužívať tento zákon.“

O suverénnom Internete

„Väčšina serverov je v zahraničí. Ak teoreticky predpokladáme, že tieto servery sa budú vypínať ale bude ovplyvnená ich prevádzka, mali by sme si zabezpečiť bezproblémové fungovanie Runetu v každom prípade … Tento zákon zabezpečuje suverenitu nášho internetu a schopnosť pracovať v ňom.“ 

O ruských pasoch pre občanov Ukrajiny

„Teraz máme právne predpisy, ktoré umožňujú občanom Ukrajiny nachádzajúcim sa na území Ruskej federácie získať ruské občianstvo zjednodušeným postupom. Musíme sa pozrieť, ako to vyzerá v praxi, dozvedel som sa napríklad, že sa vynárajú určité problémy. Od ľudí napríklad pýtajú nejaké doklady, ktoré títo ľudia jednoducho nemôžu získať, keďže sa nachádzajú na území Ruska. Treba porozmýšľať, aké zmeny treba zapracovať do právnych predpisov, aby to v praxi fungovalo. V každom prípade sa budeme snažiť, aby sme túto procedúru liberalizovali.“

O Zelenskom a o ústretovom kroku

Je to nadaný človek. Pamätám si jeho vystúpenie v Moskve v televíznej relácii Klub veselých a vynaliezavých niekedy okolo roku 2000. Bolo veľmi talentované a smiešne. Ale to, čo vidíme teraz, vôbec nie je smiešne. To nie je komédia, ale tragédia.

„Ak sa už stal hlavou štátu, tak by mal tieto problémy (na juhovýchode Ukrajiny – pozn. Izvestija) riešiť. Tým viac, že na tom postavil svoju volebnú kampaň. Keď bol v zahraničí, podľa mňa to bolo v Paríži, vyhlásil, že sa so separatistami nemieni rozprávať. Ako teda chce ten problém riešiť?“

„Ústretový krok je veľmi jednoduchá vec. Treba len politickú vôľu zo strany politického vedenia [Ukrajiny].“

O vytvorení zväzového štátneho útvaru s Bieloruskom

„V súčasnosti nemáme na programe zlúčenie do jedného štátu. Zaoberáme sa realizáciou zmluvy o vytvorení Zväzu, ktorá bola podpísaná pred mnohými rokmi. Nejde o jednotný štát, hoci má veľa podobných prvkov, napríklad spoločný parlament. Niečo sa nám podarilo dosiahnuť napríklad v sociálnej sfére, ale niečo nie. Teraz sme vytvorili pracovnú skupinu, aby sme zistili, prečo nápad uviazol, a aby sme problémy vyriešili.“

O možnom stretnutí s americkým prezidentom

„Dialóg je vždy dobrý a vždy je potrebný. Samozrejme, ak americká strana prejaví záujem, sme natoľko ochotní, nakoľko sú ochotní aj naši partneri (…) Ale existuje množstvo iných zábran, tým viac, že americký prezident bude teraz brať zreteľ na názory amerických voličov, a predstavitelia amerického establishmentu sledujú zasa svoje záujmy, pričom sa pokúšajú niečo vyloviť v mútnych vodách.“

Takže si nemyslím, že vzťahy medzi Ruskom a Amerikou sa teraz budú vyvíjať ľahko.

O sankciách

„Čo sa týka sankcií, podľa mňa Spojené štáty robia veľkú chybu. Dúfam, že si to raz uvedomia a svoju chybu napravia.“

O inej stránke predvádzania výzbroje

„Nebolo by na škodu pripomenúť si starú múdrosť: ak chceš mier, priprav sa na vojnu. Alebo iný výrok: kto nechce kŕmiť svoju armádu, bude kŕmiť cudziu. Rusko z hľadiska výdavkov na zbrojenie nie je lídrom. Oveľa väčšie sumy vynakladajú na zbrojenie Spojené štáty, na druhom mieste je Čínska ľudová republika. Za nimi je, predstavte si, Saudská Arábia, ktorá vedie v absolútnych číslach, potom nasledujú Veľká Británia, Francúzsko a Japonsko. Rusko je až na siedmom mieste. Ale najzaujímavejšie je, že sme pravdepodobne jediná vojenská veľmoc, ktorá vojenské výdavky znižuje.“

O „obchode“ s USA ohľadne Sýrie

Máte na mysli nejakú obchodnú transakciu? Nie, nepredávame svojich spojencov a na predaj nie sú ani naše zásady. S našimi partnermi sme ochotní rokovať o tých alebo oných naliehavých problémoch.

„Jedným z problémov, ktorý musíme riešiť spoločne s našimi partnermi, sú otázky politického urovnania. Dá sa to vyriešiť? Ja si myslím, že dá, ak všetky zúčastnené strany prejavia dobrú vôľu.“

O možnosti vojny medzi Iránom a USA

„To by bola pre región katastrofa, pretože by to viedlo k prudkému nárastu násilia a pravdepodobne k záplave utečencov. Ale aj pre tých, čo by sa o to pokúsili (rozpútať vojnu – pozn. Izvestija), by to znamenalo vážny problém, lebo následky sa dajú len ťažko predvídať. Irán je šiitská krajina, a šiiti sú aj v moslimskom svete považovaní za ľudí, schopných ísť až do krajností, ak ide o ich sebaobranu, obranu vlastnej krajiny. A do čoho môžu také krajnosti vyústiť, to nikto nevie. Takže lepšie je nezačínať.“

Irán pritom plne dodržuje svoje záväzky vyplývajúce z jadrovej dohody, preto uplatňovanie sankcií považujeme za neopodstatnené.

O odpovediach na súkromné otázky

„Ak sa dotýkajú osudov konkrétnych ľudí, tak ich nepovažujem za malicherné.“ 

Celý záznom s debaty s prezidnetom PUTINOM bez cenzúry pre čitateľov DENNÍKa POLITIKA nižšie vo videu a originály

 

Ďakujeme Jurijovi za TIP a preklad.

Zaujímavé TIPY do DENNÍKa POLITIKA odmeňujeme  v spolupráci s naším partnerom na  reklamné plochy a PR články čiastkou  od 10 do 100 EUR.

Vaše TIPY do DENNÍKa POLITIKA zasielajte na email: TIPYdoDENNIKA@dennikpolitika.sk  alebo formou SMS na 0950 857 893

NECENZUROVANÉ SPRÁVY ALEBO BULVÁR – prečítajte si, čo je DENNÍK POLITIKA – TU

DENNÍK POLITIKA vznikol ako projekt skupiny nezávislých novinárov a podnikateľov s cieľom zaplniť medzeru na mediálnom trhu a poskytovať správy v takej podobe, ako boli prijaté. V praxi to znamená, že prijatá správa sa nekomentuje (ak sa nejedná o komentár), ale sa podáva v tej podobe, ako bola získaná. Nechávame na čitateľovi, aby si vytvoril svoj vlastný názor. Správy necenzurujeme a necenzurujeme a ani nelimitujeme diskusiu. V tomto sme na európskom mediálnom trhu ako jediní, čo je tvrdenie, ktoré môžeme spoľahlivo dokázať. Veríme totiž, že sloboda slova je absolútna a nie relatívna, ako to je zakotvené v trestnom zákone takmer všetkých európskych krajín, vrátane Slovenska. Ak niekto zaručuje slobodu slova, ale obmedzuje ju tým, že tresce prejavy neznášanlivosti, útoky na inú rasu, náboženstvo, či etnickú skupinu – vlastne tú deklarovanú slobodu slova ruší. Kto totiž určuje ČO JE NEZNÁŠANLIVOSŤ a ČO JE ÚTOK NA INÚ ETNICKÚ SKUPINU? Zase len niekto konkrétny a robí to po línii svojich záujmov.

Poskytujeme priestor KAŽDÉMU, každej politickej strane – a čitatelia si určite všimli, že v tomto nerobíme rozdiel. Môže niekoho nahnevať, že dávame priestor niekomu, kto kritizuje jeho postoje, ale na druhej strane dáme priestor aj na reakciu, či na vlastný príspevok. Doteraz sme ešte NIKOHO neodmietli.

Vieme o tom, že náš denník nie je pre každého. Z tohto predpokladu sme aj vychádzali. Nie každý si chce myšlienky a správy utrieďovať sám. Sú ľudia, čo potrebujú spriaznenosť a pocit spolupatričnosti. DENNÍK POLITIKA je však pre týchto ľudí sklamaním. Poskytuje priestor pre každého a je jednak VÝBEROM informácií z celého sveta a na druhej strane FÓROM na vyjadrovanie pre čitateľov.

Ak sa niekomu zdá, že informácie, ktoré uverejňujeme sú nepravdivé, zavádzajúce a zbytočne škandalózne – mimo realitu, na to máme jednu odpoveď: Môže sa stať aj to. Tak ako všade inde, aj my máme rôzne zdroje informácií, externých spolupracovníkov a chyba sa môže stať. Na druhej strane uverejňujeme informácie, ktoré neuverejní NIKTO a to preto, že má strach alebo sa snaží ich zamlčať.

Čitatelia určite vedia o existencii WIKILEAKS. Jedná sa o sumár neuveriteľne znejúcich faktov a mnoho ľudí tieto informácie nikdy nevidelo. Môžu im veriť a nemusia, nič menej tieto informácie existujú a veľmi pravdepodobne sú aj pravdivé.

Pravda zvykne bolieť najviac. To je fakt, s ktorým sme počítali pri tvorbe nášho denníka, ale práve v tomto sme sa rozhodli nespraviť ústupok a presadzovať nezávislé informovanie a slobodu slova.

Na záver:

Chcete nám pomôcť skvalitniť a zlepšiť DENNÍK POLITIKA? Chcete nám pomôcť informovať verejnosť NESTRANNE, SLOBODNE A NEZÁVISLE ešte lepšie?

Uvítame pomoc stálych prekladateľov (angličtina, francúzština, španielčina, ruština, nemčina, prípadne aj iné jazyky), tvorcov videí, grafikov, informačných analytikov, autorov článkov, programátorov, študentov žurnalistiky, novinárov, jazykových korektorov/korektorky, proste každého, kto chce nejakým rozumným spôsobom zlepšiť obsah DENNÍKA POLITIKA.

Ozvite sa nám na:

redakcia@dennikpolitika.sk

alebo na FB

Zdroj:TU

Loading…

 

 

 

Komentáre

Komentár

Pozrite sa tiež

Orbánov Fidesz čelí vo voľbách zjednotenej opozícii, kampaň poznačilo aj video z orgií na jachte

V nedeľných voľbách môže svoj hlas odovzdať viac ako osem miliónov ľudí, ktorí budú rozhodovať o viac ako tritisíc starostoch a primátoroch a 17 200 členoch miestnych zastupiteľstiev.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *