nedeľa , 16 december 2018
Home / POLITIKA / 10 % KOŠIČANOV má psychické problémy a môžu voliť. Prehral preto župné voľby Raši?

10 % KOŠIČANOV má psychické problémy a môžu voliť. Prehral preto župné voľby Raši?

Šokujúce informácie a odhalenia, čo môže byť príčinou prehry primátora Košíc Richarda Rašiho (Smer) v minuloročných župných voľbách prenikajú na verejnosť. „Viac ako 10 % Košičanov navštevuje psychiatrov. Všetci títo pacienti majú volebné právo a tak to aj dopadlo. Rišo prehral o pár sto hlasov. Som presvedčený, že keby títo psychoši nemohli hlasovať, určite vyhrá Richard Raši,“ vyjadril sa údajne nemenovaný človek z prostredia košického magistrátu.

Bol toto aj skutočný dôvod, prečo košická mestská príspevková organizácia Psychosociálne centrum začalo aktívnejšie vykonávať svoju činosť?

Ako informuje mesto Košice na svojej web stránke a videu „Psychosociálne centrum v Košiciach prichádza od januára 2018 s novou službou. Skupinová forma psychoterapie bude ponúknutá najmä pacientom, ktorí trpia úzkostnými alebo úzkostne-depresívnymi poruchami. Výhodou skupiny je možnosť vyskúšať si v bezpečnom prostredí to, z čoho má človek strach. Terapia bude v uzavretej skupine max. s 12 členmi, ktorí sa budú stretávať raz týždenne, príp. raz za dva týždne.“

Pozreli sme teda bližšie na to,  ako to v skutočnosti s psychickými pacientami v Košiciach naozaj je.

Štatistické údaje sú naozaj alarmujúce.

Ako uvádza Národné centrum zdravotníckych informácií v posledne zverejnej v zdravotníckej ročenke za rok 2015, tak naozaj, počet psychicky liečených pacientov na Slovensku (nielen v Košiciach) má stúpajúci trend a rastie.

V psychiatrických ambulanciách SR bolo vyšetrených 406 758 osôb s duševnou poruchou (o 6,3 % viac ako v roku 2014), po prepočítaní na 10 000 obyvateľov to bolo 749,6 osôb. Z hľadiska pohlavia prevažovali ženy (57 %). Medziročne vzrástol aj počet nových pacientov s diagnózou zistenou prvýkrát v živote z 64 365 v roku 2014 na 74 151 v roku 2015, čo je 136,7 na 10 000 osôb.

Najčastejším dôvodom na ambulantnú liečbu boli afektívne poruchy F30.0 – F39 (31,4 % zo všetkých vyšetrených osôb), nasledovali neurotické, stresom podmienené a somatoformné poruchy F40.00 – F48.9 (24,1 %) a organické duševné choroby vrátane symptomatických F00.0 – F09 týkajúce sa 17,7 % osôb.

Každoročne stúpa aj počet lekármi predpisovaných liekov na psychické poruchy. „Je to proste objektívny fakt, počet psychicky chorých pacientov stúpa. Či to súvisí s novou dobou, stresom, mobilmi, nezamestnanosťou, nikto nevie. Za komunistov ale toľko pacientov som nikdy nemal,“ uviedol košický psychiater.

Požiadali sme o vyjadrenie k voličskému právo psychicky chorých pacientov aj právnika a ten len stručne uviedol, že „dokiaľ človek nie je pozbavený spôsobilosti na právne úkony, môže voliť bez ohľadu na jeho navštevovanie psychiatrickej ambulancie“

Čo hovorí zákon o voľbách?

Právo voliť má každý, kto najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku podľa podmienok ustanovených v osobitných častiach

Orgány verejnej moci, ktoré rozhodujú o osobnom stave voličov alebo vedú inú evidenciu o voličoch ako výkon štátnej správy, sú povinné bezodkladne oznámiť príslušnej obci nadobudnutie a stratu štátneho občianstva Slovenskej republiky, úmrtie voliča alebo jeho vyhlásenie za mŕtveho, zmenu mena alebo zmenu priezviska, dovŕšenie 18 rokov veku, pozbavenie spôsobilosti na právne úkony a zmenu trvalého pobytu, u cudzincov zmenu a skončenie trvalého pobytu na území Slovenskej republiky a štátnu príslušnosť.

AKO prebieha praktická realizáciu nemožnosti voliť pri pozbavení spôsobilosti na právne úkony z dôvodu psychickej poruchy nie je zréjme. O vyjadrenie požiadame Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a čitateľov DENNÍKa POLITIKA budeme informovať.

jpp.

Zdroj foto a info. web Košice, youtube, Národné centrum zdravotníckych informácií, web a FB Richard Raši

 

Komentáre

Komentár

Pozrite sa tiež

LAJČÁK: Ak držíme spolu s USA, SME silnejší.

Nedávne rokovanie ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslava Lajčáka s druhým mužom americkej diplomacie …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *