utorok , 1 decembra 2020
Home / EKONOMIKA / VIEME PRVÍ: Od koho dostala 100 000 eur JANKOVSKÁ ?

VIEME PRVÍ: Od koho dostala 100 000 eur JANKOVSKÁ ?

Majetky slovenských sudcov posvätené pečiatkou súdnej rady sú za rok 2018 v poriadku. V záplave informácii akoby verejnosti uniklo, že predsedníčka súdnej rady JUDr. Lenka Praženková na konci roka 2019 bližšie informovala o vyhodnotení majetkových priznaní sudcov za rok 2018.

Na vyhodnotenie majetkových priznaní sudcov súdna rada schválila komisiu súdnej rady v zložení: JUDr. Praženková, Mgr. Kolek, JUDr. Pramuková, JUDr. Jablonka, JUDr. Mišík. Posledne menovaní (JUDr. Jablonka a JUDr. Mišík) už dnes nie sú členmi súdnej rady. poznámka redakcie DP.

Predsedníčka súdnej rady JUDr. Lenka Praženková uviedla, že najčastejšie sa vyskytovali formálne chyby, príp. duplicitné zadávanie informácií. Na konci vyhodnotenia majetkových priznaní je uvedené, ktorí sudcovia boli oslovení. Všetci títo sudcovia vysvetlili nezrovnalosti vo svojich majetkových priznaniach.

“Čo sa týka medializovaných sudcov, napr. Mgr. Maruniaková, JUDr. Sklenka, JUDr. Halmová, JUDr. Haitová, JUDr. Cviková – títo neboli zaradení do prírastkovej zostavy, nakoľko majetok nepresahoval súhrn ich príjmov,” uviedla súdna rada.

JUDr. Lindtner, ktorý má prerušený výkon funkcie sudcu rovnako nebol zaradený do prírastkovej zostavy, ale sám vysvetlil medializované informácie, oproti roku 2018 a 2017 nepresahoval majetok súhrn jeho príjmov.

JUDr. Jankovská podávala tiež osobitné vysvetlenie, majetkové priznanie podávala pri znovuujatí sa funkcie sudcu, keď sa vzdala funkcie štátnej tajomníčky a poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky. Predtým podliehala povinnosti podať majetkové priznanie Výboru národnej rady pre nezlučiteľnosť funkcií. Na dopyt Výbor odpovedal, že v rokoch 2011 – 2019 boli oznámenia podané v lehote bez pochybností o pravdivosti a úplnosti. K daru uviedla, že je od matky, doložila darovaciu zmluvu aj čestné prehlásenie matky.

DENNÍK POLITIKA sa v spolupráci s novovzikajúcim investigatívnym webom www.justicnamafia.sk pozrel bližšie na zúbok daru bývalej štátnej tajomníčky ministerstva spravodlivosti, sudkyni bratislavského krajského súdu, toho času vo väzbe, Monike Jankovskej.

Novovzniknutý investigatívny web bojujúci proti justičnej mafii získal presné informácie o aký dar presne išlo a ako tranzakcia prebehla. Čitateľom prinášame popis tranzakcie ako to uvádza stránka www.justicnamafia.sk aj s “dovysvetlením” advokáta JUDr. Vladimíra Gurtlera, ktorý ako jediný z oslovených advokátov sa k danej problematike vyjadril.

JUDr. Monika Jankovská dostala v roku 2018 dar od svojej matky vo výške 100 000 €. Darom bola hotovosť a bola vydaná notárom z notárskej úschovy. Darovacia zmluva medzi bývalou štátnou tajomníčkou ministerstva spravodlivosti a jej matkou bola predložená súdnej rade v kópii bez úradného osvedčenia tejto kópie. Podpisy oboch zmluvných strán na darovacej zmluve boli úradne osvedčené notárskym úradom JUDr. Petra Kriška, PhD. dňa 19. decembra 2018.  Jankovská doložila súdnej rade aj čestné prehlásenie matky o dare vo fotokópii. Podpis na čestnom prehlásení matky bol úradne osvedčený Notárskym úradom JUDr. Andrey Rozvadskej dňa 13. novembra 2018. 

Predmetnú darovaciu zmluvu na 100 000 € medzi Monikou Jankovskou a jej matkou skúmala Komisia súdnej rady na vyhodnocovanie majetkových priznaní sudcov a na tranzakcii nezaevidovala „nič podozrivé,“ uvádza web www.justicnamafia.sk

Na zaujímavý fiannčný dar bývalej štátnej tajomníčky sme sa opýtali viacerých advokátov.  Odpovedal nám jediný a aj jeho odpoveď bola naozaj strohá.

Advokát Gürtler nás odkázal na prečítanie si ustanovení občianskeho zákonníka o darovaní a zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Vraj si to máme naštudovať, keďže poskytovanie právnych služieb zadarmo nie je možné. Ďakujeme JUDr. Gürtlerovi za odpoveď. 🙂

Čitateľom tak prinášame aktuálne znenie zákona, na ktorý by sa tranzakcia Moniky Jankovskej čisto teoreticky mohla vzťahovať.

 

Zaujímavé TIPY do DENNÍKa POLITIKA honorujeme v spolupráci s naším partnerom na  reklamné plochy a PR články čiastkou od 10 do 100 EUR.

Vaše TIPY do DENNÍKa POLITIKA zasielajte na email: TIPYdoDENNIKA@dennikpolitika.sk  

NECENZUROVANÉ SPRÁVY ALEBO BULVÁR – prečítajte si, čo je DENNÍK POLITIKA – TU

DENNÍK POLITIKA vznikol ako projekt skupiny nezávislých novinárov a podnikateľov s cieľom zaplniť medzeru na mediálnom trhu a poskytovať správy v takej podobe, ako boli prijaté. V praxi to znamená, že prijatá správa sa nekomentuje (ak sa nejedná o komentár), ale sa podáva v tej podobe, ako bola získaná. Nechávame na čitateľovi, aby si vytvoril svoj vlastný názor. Správy necenzurujeme a necenzurujeme a ani nelimitujeme diskusiu. V tomto sme na európskom mediálnom trhu ako jediní, čo je tvrdenie, ktoré môžeme spoľahlivo dokázať. Veríme totiž, že sloboda slova je absolútna a nie relatívna, ako to je zakotvené v trestnom zákone takmer všetkých európskych krajín, vrátane Slovenska. Ak niekto zaručuje slobodu slova, ale obmedzuje ju tým, že tresce prejavy neznášanlivosti, útoky na inú rasu, náboženstvo, či etnickú skupinu – vlastne tú deklarovanú slobodu slova ruší. Kto totiž určuje ČO JE NEZNÁŠANLIVOSŤ a ČO JE ÚTOK NA INÚ ETNICKÚ SKUPINU? Zase len niekto konkrétny a robí to po línii svojich záujmov.

Poskytujeme priestor KAŽDÉMU, každej politickej strane – a čitatelia si určite všimli, že v tomto nerobíme rozdiel. Môže niekoho nahnevať, že dávame priestor niekomu, kto kritizuje jeho postoje, ale na druhej strane dáme priestor aj na reakciu, či na vlastný príspevok. Doteraz sme ešte NIKOHO neodmietli.

Vieme o tom, že náš denník nie je pre každého. Z tohto predpokladu sme aj vychádzali. Nie každý si chce myšlienky a správy utrieďovať sám. Sú ľudia, čo potrebujú spriaznenosť a pocit spolupatričnosti. DENNÍK POLITIKA je však pre týchto ľudí sklamaním. Poskytuje priestor pre každého a je jednak VÝBEROM informácií z celého sveta a na druhej strane FÓROM na vyjadrovanie pre čitateľov.

Ak sa niekomu zdá, že informácie, ktoré uverejňujeme sú nepravdivé, zavádzajúce a zbytočne škandalózne – mimo realitu, na to máme jednu odpoveď: Môže sa stať aj to. Tak ako všade inde, aj my máme rôzne zdroje informácií, externých spolupracovníkov a chyba sa môže stať. Na druhej strane uverejňujeme informácie, ktoré neuverejní NIKTO a to preto, že má strach alebo sa snaží ich zamlčať.

Čitatelia určite vedia o existencii WIKILEAKS. Jedná sa o sumár neuveriteľne znejúcich faktov a mnoho ľudí tieto informácie nikdy nevidelo. Môžu im veriť a nemusia, nič menej tieto informácie existujú a veľmi pravdepodobne sú aj pravdivé.

Pravda zvykne bolieť najviac. To je fakt, s ktorým sme počítali pri tvorbe nášho denníka, ale práve v tomto sme sa rozhodli nespraviť ústupok a presadzovať nezávislé informovanie a slobodu slova.

Poznámka

V rámci našej rubriky ZAUJÍMAVOSTI – VÝBER Z RÔZNYCH ZDROJOV BEZ CENZÚRY uverejňujeme aj články, blogy, komentáre a prispevky (alebo aj len ich časti) autorov/autoriek, ktorí vyjadrili akýmkoľvek právne relavantným spôsobom súhlas, prípadne aj nevyjadrili nesúhlass ich zverejnením na webportále  www.dennikpolitika.sk  v sekcii TU

Články, komentáre a prispevky autorov uverejnené v sekcii TU môžu ale aj nemusia zodpovedať názorom redaktorov/redaktoriek redakcie DENNÍKa POLITIKA ale považujeme ich za svojím spôsobom niečím zaujímavé a striktne sa riadime filozófiou, na základe ktorej webportál DENNÍK POLITIKA vznikol.

Na záver: 

Chcete nám pomôcť skvalitniť a zlepšiť DENNÍK POLITIKA? Chcete nám pomôcť informovať verejnosť NESTRANNE, SLOBODNE A NEZÁVISLE ešte lepšie?

Uvítame pomoc stálych prekladateľov (angličtina, francúzština, španielčina, ruština, nemčina, prípadne aj iné jazyky), tvorcov videí, grafikov, informačných analytikov, autorov článkov, programátorov, študentov žurnalistiky, novinárov, jazykových korektorov/korektorky, proste každého, kto chce nejakým rozumným spôsobom zlepšiť obsah DENNÍKA POLITIKA.

Kontinuálne hľadáme novinárov/spolupracovníkov schopných pracovať rýchlo a efektívne v období dnešnej rýchlej, modernej doby, vedia rôzne témy kombinatorický spájať s „politikou, resp. politikmi“ a najmä sú ochotní a odhodlaní korektne, vecne a objektívne komunikovať s POLITIKMI a ísť POLITIKOM/POLITIČKÁM NA TELO a až POD KOŽU.

V prípade záujmu o spoluprácu pošlite životopis a motivačný list na e-mail: redakcia@dennikpolitika.sk pod značkou: redaktor/spolupracovnik

Osobnostné predpoklady a zručnosti

– prax v printových alebo online médiách na podobnej pozícii je vítaná
– znalosti v
oblasti medicíny, zdravia, duchovného života a dobrá orientácia v dianí na politickej scéne sú nevyhnutné
– výborná znalosť slovenského jazyka a štylistiky
– minimálna komunikatívna znalosť anglického jazyka
– kreativita, flexibilita
– 
nestrannosť a objektivita
– komunikatívnosť
– samostatnosť
– schopnosť pracovať v časovom strese

Odmeňovanie:

Všetci naši redaktori/spolupracovníci pracujú pre dobrú vec zatiaľ na dobroveľnej báze bez nároku na honorár. V pripade, že sa podarí autorovi naozaj exkluzívny članok, ktorý má čitanost viac ako 20 000, vtedy môžu byť na základe rozhodnutia HLAVNÉHO PARTNERA honorovaní v zmysle vzájomnej dohody.

Redaktori a spolupracovníci zároveň môžu byť tiež ad hoc odmeňovaní špeciálnymi darmi v závislosti od okolností a dohôd s bártrovými partnermi DENNÍKA POLITIKA, napríklad formou KOŠICKÝCH DUKÁTOV a inými benefitmi (napr. poukážkami na športové potreby a podujatia, umelecké podujatia, stravovacími poukážkami, cestovnými poukážkami a pod.).

Ozvite sa nám na:

redakcia@dennikpolitika.sk

alebo na FB

 

v prípade, ak autor/autorka, vyjadrí nesúhlas na email: TIPYdoDENNIKA@dennikpolitika.sk   s TU uverejneným  jeho/jej článkom, komentárom, prispevkom (alebo aj len ich časti), ten bude bez zbytočného odkladu od obdržania takejto žiadosti odstránený.

spracred.

Zdroj: TU a TU a TU

Komentáre

Komentár

Pozrite sa tiež

Prezidentka Čaputová odobrila zákony súvisiace s pomocou cestovnému ruchu a civilnému letectvu

Prezidentkou odobrený zákon o podpore domáceho cestovného ruchu vytvorí rámec pre tvorbu adresných schém štátnej pomoci.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *